Уляна Лущик – науковець

Авжеж, іще в студентські роки відчула великий потяг до науки. Тому нині активно працює над удосконаленням уже наявних і створенням нових медичних технологій, бо вважає, що вони дають лікареві немовби додаткові очі та вуха й таким чином допомагають побачити, що ж відбувається в людському організмі. А ще новітні методики дають змогу контролювати й коригувати процес лікування. Лікування, до речі, також здійснюється за авторськими методиками (між іншим, не завадить сказати, що пані Уляна, перш ніж пропонувати щось своїм пацієнтам, за прикладом відомих лікарів-дослідників минулого, випробувала все це на собі). Зазначені методики, до речі, мають певний побічний ефект – вони сприяють омолодженню організму.
Основні наукові напрямки досліджень:

Серцево-судинна система:

 • Комплексна діагностика серцево-судинної системи на макро- та мікрорівні;
 • Технології індивідуальної корекції системних та локальних гемодинамічних розладів;

Мозок та психоневрологічні розлади:

 • Нейродинамічна діагностика функціональних розладів та органічних уражень мозку;
 • Технології інтенсивного відновлення ушкодженого мозку: медикаментозна терапія та немедикаментозна корекція;

Нейрореабілітація:

 • Технології комплексної персоніфікованої нейрореабілітації психоневрологічних розладів у хворих різного віку;

Актуальні напрямки наукового пошуку на даний час:

 • Патологічний неоангіогенез та онкокапіляри;
 • Моделювання та персоніфікований прогноз метеотропних реакцій;
 • Судинна корекція при діабеті та метаболічному синдромі.

Інноваційні напрямки технологічної діяльності:

Основна компетенція – створення інноваційних медичних технологій динамічного контролю та аналізу all inclusive: технічний прилад, програмне забезпечення, методологія отримання інформації, технологія первинної та вторинної аналітичної обробки інформації, клінічна інтерпретація, моніторинг змін в лікувальному менеджменті.

В створенні медичних інноваційних технологій:

 1. судинні інноваційні технології на доказовій базі з можливістю клініко-інструментальної діагностики, прогнозування та моніторингу лікувального процесу – технологія судинного скринінгу, технологія ангіомаркерів;
 2. Інновації в ангіопсихоневрології: нейродинаміка ушкодженого мозку – технології візуалізації та доказової медицини в клініко-інструментальній діагностиці нейродинамічних розладів, стратегії і тактиці  відновлення мозку та моніторингу нейродинамічних саногенних перебудов в процесі персоніфікованого предиктивного лікування та відновлення пошкодженого мозку;
 3. Технології індивідуальної комплексної психонейрореабілітації на основі комплексної діагностики пошкодженого організму та персоніфікованого алгоритму довготривалого лікувального менеджменту психоневрологічного хворого до рівня самообслуговування (програма-мінімум) та відновлення соціального статусу  та професійних навичок (програма-максимум).

Опублікувала 257 наукові праці, серед них 17 монографій і 4 посібники.

Отримала 9 патентів на винаходи.

Підготувала 3 кандидатів наук.