Ексклюзивні знання…

Завжди з повагою ставлюся до науковців та педагогів. Це нелегка життєва дорога навчитися узагальнювати набуті знання, досвід, теорію і практику в своєму фаху. Ще важча, але цікавіша ніша – це вирости до рівня аналітика на стику багатьох дисциплін як в медицині, так і в управлінні підприємством, в медичній юриспруденції. Моя сфера наукових інтересів настільки різноманітна, що сьогодні дозволяє мені вільно поєднувати фахові знання та багаторічний досвід, переносити його з одного напрямку медицини в інший, запозичати певні управлінські алгоритми прийняття рішення на модель логіки функціонування живого організму, моделювати індикативні параметри організму та прогнозувати управлінські рішення мозку в нормі та при патологічних станах.

Математичне моделювання різноманітних ситуацій в людському організмі разом з проф. Новицьким В.В. (novytskyy.org.ua) дозволяє мені бути незмінним науковим керівником клініки, яка спеціалізується на проблемі судин, порушеннях функції мозку, індивідуально підібраному лікуванні та комплексній нейрореабілітації психоневрологічних та кардіосудинних хворих inno-health.com.

Сьогодні у мене накопилося достатньо знань та досвіду для трансферу цілих технологій лікарям, медичним закладам. Залюбки допомагаю молодими науковцям, талановитій молоді знайти себе та розвиватися в науково-інноваційній сфері. Водночас співпраця з науковцям світу в трансконтинентальних проектах Life Science в рамках програми Horisont 2020 є надзвичайно цікавою та плідною.

Бізнес-освіта МВА із спеціалізацією інноваційний менеджмент дозволяє мені сьогодні по-новому поглянути на науковий менеджмент та переорієнтувати власний досвід управління підприємством на створення інноваційних медичних технологій.

Сьогодні я працюю керівником інвестиційно-інноваційних проектів в медичному кластері групи компаній VV, які об’єднують науковий центр Істина-Верітас, власну клінічну базу – Клініку здорових судин, ГО «Альцеста» для підтримки талановитої молоді та Центру інноваційних медичних технологій «Верітас ІТ Мед».

Завжди відкрита до спілкування, співпраці, планування та виконання різноманітних наукових та інвестиційно-інноваційних проектів.

  • Інноваційні медичні технології all inclusive;
  • Судинна діагностика на макро- та мікрорівні;
  • Інновації в ангіопсихоневрології;
  • Комплексна діагностика ССС;
  • Патологічний неоангіогенез та онкокапіляри;
  • Комплексна нейрореабілітація;
  • Моделювання метеотропних реакцій;
  • Судинна корекція при діабеті та метаболічному синдромі.