Менеджмент мозку для лікарів

Відомі та невідомі  можливості мозку

       Мозок – це

 1. Центральний відділ нервової системи людини та тварин – речовина, що заповнює череп і канал хребта. Кістковий мозок.
  Великий мозок — частина головного мозку, яка складається з двох півкуль, що сполучені за допомогою мозолистого тіла та передньої спайки.
  Задній мозок — відділ головного мозку, розміщений між довгастим та середнім мозком; складається із моста та мозочка.
  Передній мозок — відділ головного мозку, який складається із кінцевого та проміжного мозку.
  Таламічний мозок — частина проміжного мозку, що складається із таламуса, епіталамуса та гіпоталамуса.
  Спинний мозок — відділ центральної нервової системи людини і хребетних тварин, розташований в каналі хребта.
 2. Орган мислення у людини.

Структурно:

 • желеподібна структурована гідрофільна маса
 • шлуночкові системи як резервуари рідини
 • судинна система кровозабезпечення
 • гематоенцефалічний бар’єр
 • висока диференціація білої та сірої речовини
 • закрита ригідна черепна коробка
 • система активної біоелектричної провідності
 • мієлінові оболонки нервів як захист типу прямої та дотичної електроізоляції

Функціонально:

 • чорна скринька для збору, обробки та прийняття рішення
 • збір інформації через провідні шляхи, сенсорні системи
 • обробка інформації на рівні умовних та безумовних рефлексів
 • рівень обробки інформації – спінальний та церебральний
 • прийняття рішення – рухова система
 • аналіз та синтез узагальненої інформації від чисельних різноманітних сенсорів
 • збір та архівація інформації
 • здатність до самозапуску на примітивному рівні та потреба в соціумі для подальшого розвитку
 • здатність до навчання системи: запозичення досвіду та прикладне використання досвіду, набутих практичних навиків
 • здатність до саморозвитку та до креативності  на певному етапі накопичення знань і досвіду

МОЗОК як модель:

 • складний біологічний об’єкт з притаманними саме йому властивостями:
 • пластичності, адаптогенності, помірної інерційності
 • гармонійний оркестр з численними учасниками, які працюють фахово, синхронно і  в унісон

МОЗОК на сучасному етапі розвитку науки слід розглядати  як нейромережу  (нерви, нервові стовбури, провідні шляхи, спинний та головний мозок)

МОЗОК – це головнокомандувач роботи всього організму

МОЗОК і ТІЛО

 • Мозок не може функціонувати окремо від тіла, оскільки втрачається сенс його існування
 • Тіло забезпечує мозок безперервним кровопостачанням та харчуванням, системою зворотніх зв’язків
 • Мозок потрібен для тіла як система керування

МОДЕЛІ ФУНКЦІОНУВАННЯ МОЗКУ
Примітивна (мінімальна мозкова функція):Рухи  наявні, але некеровані

 • Органи чуття функціонують незалежно (зір, слух, дотик, нюх?, смак?)
 • Відсутнє мовлення, хода
 • Вестибулярний апарат та системи координації не функціонують
 • Висока незахищеність системи ( відсутня терморегуляція, здатність до адаптації, високий рівень сонливості як варіант швидкого виснаження та необхідності обробки інформації)
 • Примітивні емоції: усмішка, плач
 • Не контрольованість функції тазових органів

Модель самообслуговування тіла ( 1-річна дитина):

 • Налагодження самоконтролю та саморегуляції систем фізичної активності індивіда: ходіння, координації рухів, харчування, випорожнення, сечопуску, примітивної мови та емоцій
 • Поява  первинних синхронізуючих реакцій (радість – скакає, сміється, плескає в долоні; впав – біль, страх, плач, потреба в співчутті)
 • Потреба в формуванні зовнішньої віртуальної нейромережі  для  розвитку нейросенсорних систем
 • Зміна умовних рефлексів на набуті безумовні навики (гірке, біль, виховання соціуму)
 • Для подальшого розвитку необхідний соціум (феномен Мауглі)

Модель пізнання та набуття досвіду

 • Фізичне тіло продовжує розвиватися та рости, поступово адаптуючи судинну, ендокринну, кістково-м’язеву та нервову системи до нових умов існування  (ефект масштабу)
 • Формування реактивності цих систем в залежності від фізичного навантаження
 • Пошук алгоритмів емоційного виходу  (переробка та переосмислення стресових ситуацій)
 • Поява та подальший розвиток коротко- та довготривалої пам’яті
 • Домінуюча пізнавальна активність – мозок вчиться! – формуються та навчаються нейромережі
 • Перші самостійні управлінські рішення мозку.

Креативний мозок: (20-50 років)

 • Гармонійна робота всього мозку
 • Злагоджена робота нейромережі (синхронізація, синергія, швидкодія)
 • Формування та реалізація нових ідей
 • Дотримання стабільної рівноваги ( тіло-мозок, артеріо-венозно-гідродинамічної, енергетично-нейродинамічної, інтелектуально-фізичної)
 • Зовнішній рівень спілкування підтримує в активному стані певні нейромережі (професійна пам’ять)

Старіючий мозок:

 • Поступовий спад рівня кровопостачання та енергопостачання організму загалом та мозку зокрема.
 • Домінування професійної пам’яті над побутовою, низька адаптогенність до непередбачуваних подій,  зниження рівня короткотривалої пам’яті.
 • Загострення всіх негативних рис характеру  як зменшення гальмівного впливу кори головного мозку.
 • При відновленні кровопостачання мозку спостерігається мимовільне спливання студентських знань та навиків.
 • Психосоматичні розлади у випадку втрати орієнтиру по життю
 • Фізичні хвороби як варіант саморуйнування системи при втраті мозком інтересу до життя – «блок майбутнього».

Рівні організації мозку:

1. Макро-мікрорівень

 • Макрорівень –  грубі структурні елементи мозку – звивини, шлуночки, мозочок і т.п. – те, що ми бачимо неозброєним оком на КТ, МРТ
 • Мікрорівень –  мікрозрізи – статичні зображення патогістологічної картини
 • На сьогоднішньому етапі розвитку відсутні алгоритми діагностики, візуалізації та глобального аналізу нейромереж.
 • Існують математичні теоретичні моделі нейроінтелекту, які поки-що не можуть бути прижиттєво експериментально підтверджені.

2. Ієрархічний рівень

 • Існує чітка система субординації в нейромережі.
 • На верхньому щаблі ієрархії стоїть мозок
 • За соматичний стан – функціонування органів та систем тіла відповідає спинний мозок з симпатико-парасимпатичною вегетативною нейромережею.
 • Всі життєво важливі реакції та рефлекси замикаються на рівні спинного мозку.

Мозок відомий:

 • Науки, які вивчають мозок – неврологія, психіатрія, нейрофізіологія,  кібернетика, психологія
 • Вибірковий погляд на мозок в залежності від кута зору тієї чи іншої дисципліни
 • При дослідженні мозку домінує грубий структурний статичний підхід на макрорівні (КТ-МРТ)
 • Будь-яка візуальна патологія мозку розцінюється як грубий дефект системи.

Висновок

 • Відсутній узагальнений погляд на цілісний мозок та його функціонування
 • Відсутній погляд на динаміку мозку як живої системи на коротко- і довготривалому відрізку часу
 • Відсутні варіанти моделювання патологічного мозку
 • Ми практично нічого не знаємо і не здатні ідентифікувати нейромережі живого мозку

МОЗОК ВІДОМИЙ, але:

Рухова сфера:   

 • короткотривале збереження функції ходи після травматичного пошкодження спинного мозку (автокатастрофа)
 • поява перших рухів в паралізованих кінцівках коматозного хворого під час сну
 • відновлення рухів в кінцівках  при інсультах – з великих суглобів до дрібних, при апалічному синдромі – навпаки

Чутлива сфера:

 • Хворий в комі «чує» і запам’ятовує емоційно забарвлену мову, можливо емоційне «послання» і соматично реагує
 • У хворих шизофренією практично не функціонує система відчуття власного тіла та присутнє емоційне вихолощення
 • Система болю крім сигнальної, може використовуватися як навчальна
 • Система глибокого чуття потребує постійної присутності гравітаційних сил
 • Вібраційне відчуття ми особливо  не використовуємо, однак при розсіяному склерозі першим страждає саме воно.

Порушення структурної цілісності мозку:

 • Варіант  чудес при  наскрізному ураженні мозку (списом, кульове поранення і т.п.)
 • Варіант структурно дефектного мозку із збереженням усіх його функцій
 • Пухлина мозку розвивається повільно без неврологічного дефіциту з первинними ознаками інерційності мислення та змін характеру. Неврологічний дефіцит виникає катастрофічно.
 • Розсіяний склероз – наявність вогнищ демієлінізації  та переміжна неврологічна симптоматика
 • Феномен нейрохірургічного втручання і збереження  наявних функціональних зв’язків
 • Фантомні болі в культі після ампутації кінцівки

Феномен резекції травмованої лівої лобної долі мозку –

 • правобічна геміплегія,
 • афазія,
 • ретроградна амнезія (втрата пам’яті про останні 30 років),
 • імперативні позиви на сечопускання,
 • підсвідоме задіяння паралізованої руки для утримування немовляти,
 • конкретність мислення,
 • відсутність лобної психіки,
 • відновлення мови через англомовність,
 • здатність до навчання та самоконтролю,
 • подолання дезорієнтації в часі і просторі,
 • збереження професійної пам’яті .

Феномен раннього  травматичного або запального ураження мозку на етапі примітивного мозку

 • Втрата всіх набутих функцій мозку
 • Відсутність первинних зорових та слухових реакцій
 • Виражені генералізовані рухові феномени
 • Відставання в соматичному та розумовому розвитку
 • Відсутня пізнавальна функція мозку
 • Виражена незахищеність та прив’язаність до матері з підсвідомим відчуттям комфорту від бездіяння та формуванням вигоди від статусу інваліда
 • При мінімальному запуску мозкових функцій – на перше місце виступають хитрощі з метою уникнення розумових навантажень

МОЗОК НЕВІДОМИЙ:

 • З позицій функціонування нейромереж
 • Енергетичного збалансування енергопостачання та енерговитрат
 • Адекватного кровопостачання у відповідності до функціональних потреб (рівень кровопостачання спокою, фізичного та розумового навантаження)
 • Мікро циркуляція в корі головного мозку  як причина вищих коркових дисфункцій
 • Пріоритетних критеріїв для прийняття управлінського рішення (подвиг чи афект Матросова, Павлика Морозова)
 • Мозок і духовність

ПАТОЛОГІЯ МОЗКУ  
з позицій системного підходу

 • Аутизм – пріоритети внутрішніх зворотних зв’язків над зовнішніми, відсутність запуску системи зовнішньої комунікації
 • Епілепсія – комбінація розбалансування судинної, енергетичної, нейродинамічної та гідродинамічної систем на макро- та мікрорівнях, що породжує втрату зв’язків між підсистемами і як наслідок, хаотичне і не завжди адекватне  прийняття рішень. Гіперболізований і неадекватний зворотній зв’язок  із довкіллям.
 • Модель раптового структурного ураження мозку:
 • Втрата зв’язків по нейромережах
 • Перехід на економний енергорежим
 • Шоковий мозок – патологічна імпульсація про негаразди, втрата ефективних алгоритмів реалізації управлінського рішення, потреба в акумуляції ресурсів, бурхлива соматична реакція організму (розбалансування тиску, пульсу, дихання, травної системи  з вираженою кахексією, діарея як феномен незасвоєння їжі та ін).
 • Стабілізація соматичного статусу з відновленням надійної роботи життєво важливих органів
 • Централізація кровообігу переходить у часткове відновлення регіональної гемодинаміки
 • Мінімальне кровопостачання мозку дозволяє запускати мінімальні глибинні функції мозку
 • А далі знову потрібен соціум для штучного нав’язування алгоритмів відновлення організму
 • Набуті знання, досвід, навики, риси характеру можуть залишатися в пам’яті мозку
 • Таким чином, уражений мозок – це хаос і непередбачуваність рішень в нейромережах.

МОЗОК – це:
модель кіберкулі, наповненої судинною та нейромережею, поміщену у ригідну черепну коробку, наповнену для амортизації та швидкої стабілізації желеподібною речовиною та шлуночковою системою (верхня півкуля) та дифузно розсіяної по всьому організму (прообраз нижньої півкулі) з периферичною кінцевою ланкою індикаторів – рецепторів та капілярів.

angioneurology

Аналітичні аспекти індивідуальної гемодинамічної корекції в ангіоневрології

У.Б. Лущик, В.В. Новицький, Т.С. Алексєєва, К.А. Францевич, Н.С. Браницька

 Хочете дізнатися більше чи освоїти дану технологію?

Стаття “Підліткова злочинність із погляду медичного”