Аналітичні аспекти індивідуальної гемодинамічної корекції в ангіоневрології

Індивідуальний  підбір  ефективних  вазоактивних  засобів під контролем  неінвазивних  методів  дослідження  судинної системи  головного  мозку  ─   магнітно-резонансна  томографія, транскраніальне  кольорове  ангіоскенування, ультразвукова  доплерографія

У.Б. Лущик, В.В. Новицький, Т.С. Алексєєва, К.А. Францевич, Н.С. Браницька

У книзі викладені досягнення і проблемні питання сучасної ангіоневрології, описані нові методи в комплексній діагностиці, а також в тактиці лікування хворих з цереброваскулярними патологіями, заснованою на індивідуальному підході з урахуванням стану насосної функції міокарду, функціонального стану артеріальної і венозної систем мозку, типу регіональної ангіоархітектоніки.

Розвиток сучасної діагностичної апаратури для комп’ютерної та магнітно-резонансної томографії, ультразвукової судинної діаг­ностики, електроенцефалог­рафії та ін. дозволяє виявляти і спостерігати в динаміці структурні і функціональні зміни в судинах і тканинах головного мозку, безпечно для хворого оцінювати міру звивистості магістральних артерій голови, варіанти і аномалії їх розвитку.

Особлива увага приділена індивідуальному застосуванню вазоактивних препаратів, яке має бути спрямоване тільки на спровоковані ланки церебральної і системної гемодинаміки і виключати формування невиправданої артеріальної церебральної гіперемії.

Розробка оптимальних варіантів комплексної діагностики стану судинного русла і динамічного спостереження пацієнтів з груп ризику сприяє значному зниженню цереброваскулярних захворювань.

Для більшої наочності книга містить велику кількістю порівняльних таблиць, схематичних зображень і кольорових ілюстрацій.

 Для студентів-медиків, інтернів, аспірантів, ангіохірургів, нейрохірургів, невропатологів, реаніматологів і реабілітологів, фахівців функціональної і променевої діагностики, сімейних лікарів, а також лікарів суміжних спеціальностей.

 КОРОТКИЙ ЗМІСТ

1. Ангіоневрологія: досягнення і проблеми.

2. Гемодинамічна система кровопостачання головного мозку. Засадничі принципи функціонування судинної системи мозку. Насосна функція міокарду. Артеріальна система кровопостачання головного мозку. Венозна система головного мозку. Структурно-функціональні відмінності і взаємодії артеріовенозного церебрального русла. Артеріовенозні взаємодії. Компенсаторні гідравлічні системи захисту судин мозку. Стан мікроциркуляції за даними капіляроскопії.

3. Особливості раннього онтогенезу головного мозку і його судинної ланки. Мозкова ангіоархітектоніка і гемодинаміка в ембріогенезі. Постнатальний розвиток структур і судин головного мозку.

4. Вікові особливості церебральної гемодинаміки в нормі і при судинно-мозковій патології.

5. Прикладні аспекти застосування типів ангіоархітектоніки в оцінці судинної патології мозку у хворих дисциркуляторною енцефалопатією.

6. Методи математичного моделювання судинних дизгемій. Сучасні діагностичні методи дослідження судинної системи в аспекті створення математичних моделей. Теоретичні моделі гемодинамічних процесів.

7. Патогенетичний підхід до вибору вазоактивних засобів у хворих з цереброваскулярною патологією. Гемодинамічні аспекти застосування вазоактивної терапії у хворих з різними типами церебральної ангіоархітектоніки. Сучасні підходи до медикаментозної тактики лікування хворих дисциркуляторною енцефалопатією. Комплексний підхід в лікуванні хворих дисциркуляторною енцефалопатією. Патогенетичний підхід до вибору вазоактивних засобів у хворих дисциркуляторною енцефалопатією з різним типом церебральної ангіоархітектоніки.

8. Теоретичні основи і прикладні алгоритми застосування комбінації вазоактивних лікарських засобів.

 Дізнатись де придбати та завантажити прайс

570

Рекомендовані статті

Сучасний погляд на технології...

Уляна Б Лущик, Віктор В Новицький, Ігор П Бабій, Надія Г Лущик, Людмила С Рябець, Іванна І Легка, Олег П Коломийчук, Віктор Ві Новицький       Монографія була опублікована Open Access E-books     Вступ 20-й рік 21 століття....
Більше

Судинний скринінг ПатоНеоАнгіоОнкогенезу (аналітичний...

Уляна Б Лущик, Віктор В Новицький, Ігор П Бабій, Надія Г Лущик, Людмила С Рябець, Іванна І Легка, Олег П Коломійчук, Віктор Вік Новицький, Вікторія П Моамар. Монографія була опублікована в журіналі JOURNAL OF BLOOD DISORDERS SYMPTOMS AND...
Більше

Дисертація Лущик У.Б. на...

Дисертація Лущик У.Б. на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук за спеціальністю 14.01.15 (нервові хвороби) на тему: “Особливості змін артеріального та венозного кровозабезпечення головного мозку в...
Більше

Апалічний синдром

У.Б. Лущик, Н.Г. Лущик, І.П. Бабій Ця монографія – одна з небагатьох спроб узагальнення останніх знань про апалічний синдром та вегетативні персистуючі стани – надзвичайно актуальної проблеми сьогодення при невдалій...
Більше