Сучасні можливості цілісної функціональної оцінки артеріовенозної рівноваги в замкнутій судинній системі на макро- і мікрорівні

Популярна функціональна ангіологія: від магістральних артерій через капіляри до магістральних вен

У.Б. Лущик, В.В. Новицький, Н.Г. Лущик, І.П. Бабій, Т.С. Алексєєва

Ця книга ─ короткий огляд двох актуальних проблем сучасної діагностичної ангіології:

1 ─ діагностика й оцінка стану судинної системи на регіональному церебральному рівні,

2 ─ сучасні можливості прижиттєвої неінвазивної оцінки структури і функції капілярів на мікроциркуляторному рівні.

 У доступній формі викладені основи сучасних методів дослідження судинної системи організму й інтерпретації результатів дослідження. Розкриті можливості комплексного застосування ультразвукової діагностики судин мозку, комп’ютерній капіляроскопії разом з магнітно-резонансною і рентгеноконтрастною ангіографією.

Сучасні системи дослідження капілярів як найважливішої ланки кровоносного русла, що забезпечує органи і тканини усіма необхідними для життєдіяльності речовинами, дають немало цікавої додаткової інформації в діагностичному плані. Сьогодні капіляроскопія, що дозволяє візуалізувати порушення мікроциркуляції, стала одним з прогресивних методів діагностики завдяки використанню сучасних електронно-комп’ютерних технологій, і спектр можливостей її застосування дуже широкий.

Книга містить велику кількість схем і кольорових ілюстрацій. Видання розраховане на студентів, інтернів і аспірантів медичних внз, лікарів загальної практики, невропатологів, нейрохірургів, психіатрів, ангіологів і ангиохірургів, реаніматологів, лікарів функціональної, ультразвукової і променевої діагностики, відділень інтенсивної терапії, сімейних лікарів.

 КОРОТКИЙ ЗМІСТ

Макроангіологія.
Колоризація сірошкальних скенованих МРА- та УЗД-зображень.
Ультразвукова діагностика судин мозку.
Еластико-тонічні властивості судинної стінки.
Дослідження нагнітаючої функції міокарду.
Сучасні діагностичні методики дослідження судинної системи в аспекті створення математичних моделей.
Теоретичні моделі гемодинамічних процесів.
Конфлікт калібрів магістральних і капілярних судин.
Венозні дизгемії.
Артеріовенозний церебральний дисбаланс.
Артеріовенозне церебральне патологічне шунтування.
Феномен реактивної гіперемії після реокклюзії сонної артерії.
Застосування сучасних методів судинної діагностики в умовах нейрореанімаційного відділення.
Результат комплексного огляду пацієнта в комі.

Мікроангіологія. Теоретичні основи мікроциркуляції у світлі патоморфологічних досліджень капілярів.

Мікроциркуляція і статистика.
Теоретичні основи функціонування мікроциркуляторного русла у світлі проблем гемодинаміки.
Комп’ютерна капіляроскопія.
Методика дослідження капілярного русла.
Оптична і комп’ютерна капіляроскопія.
Сфери застосування капіляроскопії.
Можливості використання комп’ютерної капіляроскопії в клінічній практиці.
Контроль ефективності лікування за допомогою методу комп’ютерної капіляроскопії і методики клінічної інтерпретації отриманих статичних і динамічних зображень.

Дізнатись де придбати та завантажити прайс

95

Рекомендовані статті

Дисертація Лущик У.Б. на...

Дисертація Лущик У.Б. на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук за спеціальністю 14.01.15 (нервові хвороби) на тему: “Особливості змін артеріального та венозного кровозабезпечення головного мозку в...
Більше

Апалічний синдром

У.Б. Лущик, Н.Г. Лущик, І.П. Бабій Ця монографія – одна з небагатьох спроб узагальнення останніх знань про апалічний синдром та вегетативні персистуючі стани – надзвичайно актуальної проблеми сьогодення при невдалій...
Більше

Інноваційні вектори нейрореабілітації

Логіка та менеджмент мультидисциплінарного підходу у відновній медицині У.Б. Лущик, І.П. Бабій, Т.М. Тітенко, В.В. Новицький, В.О. Стукалін, Н.Г. Лущик, В.В. Леонова, А.М. Приз Цю книжку присвячено розкриттю важливої ролі...
Більше

“Сліпий” доплер для клінічних...

ЯКІСНА ОЦІНКА ЦЕРЕБРАЛЬНИХ ДИЗГЕМИЙ Атлас клінічної інтерпретації доплерограм церебральних артерій і вен мозку за авторською методикою д.мед. н. У.Б. Лущик У.Б. Лущик Посібник розроблений згідно з учбовою програмою...
Більше