Монографії за тематичними напрямками

Ангіологія

 • У.Б. Лущик. ОСНОВИ МЕТОДИКИ УЛЬТРАЗВУКОВОЇ ДІАГНОСТИКИ СУДИН ГОЛОВНОГО МОЗКУ (укр., рос., англ.) (1997)
 • У.Б. Лущик. ЗНАЧЕННЯ ЗМІН АРТЕРІАЛЬНОГО ТА ВЕНОЗНОГО КРОВОПОСТАЧАННЯ ГОЛОВНОГО МОЗКУ У ВИБОРІ ВАЗОАКТИВНИХ ЗАСОБІВ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ОСІБ РІЗНОГО ВІКУ (укр.) (1999)
 • У.Б. Лущик, Н.С. Браніцька. ДОСЛІДЖЕННЯ АРТЕРІОВЕНОЗНОЇ РІВНОВАГИ (ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ УЛЬТРАЗВУКОВОЇ ДОППЛЕРОГРАФІЇ) (укр., рос., англ.) (2003)
 • У.Б. Лущик. “СЛЕПОЙ” ДОППЛЕР ДЛЯ КЛИНИЧЕСКИХ ИНТЕЛЛЕКТУАЛОВ (КАЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА ЦЕРЕБРАЛЬНЫХ ДИЗГЕМИЙ) (рос., англ.) (2004)
 • У.Б. Лущик, В.В. Новицкий, Н.Г. Лущик, И.П. Бабий, Т.С. Алексеева. СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ЦЕЛОСТНОЙ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ АРТЕРИОВЕНОЗНОГО РАВНОВЕСИЯ В ЗАМКНУТОЙ СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЕ НА МАКРО- И МИКРОУРОВНЕ (рос., англ.) (2006)
 • Уляна Б Лущик, Віктор В Новицький, Ігор П Бабій, Надія Г Лущик, Людмила С Рябець, Іванна І Легка, Олег П Коломійчук, Віктор Вік Новицький, Вікторія П Моамар “Судинний скринінг ПатоНеоАнгіоОнкогенезу (аналітичний підхід до ранньої діагностики патологічних артеріовенозних ангіотрансформацій на мікро- та макросудинному рівнях)” (англ) (2021)
 • Уляна Б Лущик, Віктор В Новицький, Ігор П Бабій, Надія Г Лущик, Людмила С Рябець, Іванна І Легка, Олег П Коломийчук, Віктор Ві Новицький “Сучасний погляд на технології доказової медицини в діагностиці серцево-судинної системи на макро- та мікрорівнях: плюси і мінуси діагностики артерій і вен, дисфункція та артеріовенозний дисбаланс у всій судинній системі та у різних регіональних судинних басейнах.”(англ) (2021)

Ангіоневрологія

 • У.Б. Лущик, В.В. Новицкий, Е.Н. Ткаченко, Ю.М. Ройтман, В.Л. Мороз, Ю.А. Колосова, К.А. Францевич. АНАЛИТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ГЕМОДИНАМИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ В АНГИОНЕВРОЛОГИИ (рос., англ.) (2003)

Мікроциркуляція

 • У.Б. Лущик, В.В. Новицький, Ю.О. Колосова. СУЧАСНІ МОЖЛИВОСТІ КАПІЛЯРОСКОПІЇ (укр., рос.) (2005)

Гемодинаміка

 • У.Б. Лущик, В.В. Новицький. ДЕЯКІ АСПЕКТИ ПРИКЛАДНОЇ ГЕМОДИНАМІКИ В ЕПОХУ ВІЗУАЛІЗУЮЧИХ ТЕХНОЛОГІЙ (укр., рос., англ.) (2005)

Нейрореабілітація

 • У.Б. Лущик, Н.Г. Лущик, І.П. Бабій. АПАЛІЧНИЙ СИНДРОМ (укр., рос., англ.) (2003)
 • У.Б. Лущик. ДІАГНОСТИЧНІ АЛГОРИТМИ ОЦІНКИ ЦЕРЕБРАЛЬНИХ ДИЗГЕМІЙ ТА НЕЙРОРЕАБІЛІТАЦІЇ ХВОРИХ НЕЙРОХІРУРГІЧНОГО ПРОФІЛЮ (укр.) (2004)

Список опублікованих праць

№№ Назва наукової праці Прізвища та ініціали співавторів Рік видання Видавництво, журнал, рік, номер, сторінки Кількість сторінок
Монографії
1 Современные возможности целостной функциональной оценки артериовенозного равновесия в замкнутой сосудистой системе на макро- и микроуровне В.В. Новицкий, Н.Г. Лущик, И.П. Бабий, Т.С. Алексеева 2006 К.: МЧП “Истина”, 2006. – 120 с. 120
2 Сучасні можливості капіляроскопії В.В. Новицький, Ю.О. Колосова 2005 К.: МЧП “Истина”, 2004. – 144 с. 136
3 Деякі аспекти прикладної гемодинаміки в епоху візуалізуючих технологій В.В. Новицький 2005 К.: МЧП “Истина”, 2005. – 136 с. 136
4 Аналитические аспекты индивидуальной гемодинамической коррекции в ангионеврологии В.В. Новицкий, Е.Н. Ткаченко, Ю.М. Ройтман, В.Л. Мороз, Ю.А. Колосова, К.А. Францевич 2004 К.: МЧП “Истина”, 2004. – 144 с. 144
5 “Слепой допплер” для клинических интеллектуалов (качественная оценка церебральных дизгемий) 2004 К.: МЧП “Истина”, 2004. – 264 с. 264
6 Діагностичні алгоритми оцінки церебральних дизгемій та нейрореабілітації хворих нейрохірургічного профілю 2004 К.: МЧП “Істина”, 2003. — 48 с.
7 Апалічний синдром Н.Г. Лущик, І.П. Бабій 2003 К.: МЧП “Істина”, 2003. — 73 с. 73
8 Дослідження артеріовенозної рівноваги (прикладні аспекти ультразвукової допплерографії) Н.С. Браніцька 2003 К.: МЧП “Істина”, 2003. — 39 с. 39
9 Значення змін артеріального та венозного кровопостачання головного мозку у виборі вазоактивних засобів для лікування осіб різного віку 1999 К.: МЧП “Істина”, 1999. — 70 с. 70
10 Основы методики ультразвуковой диагностики сосудов головного мозга: артериальный и венозный аспекты, клиническая интерпретация 1997 К.: МЧП “Істина”, 1997. — 108 с. 108
11 Ультразвукова діагностика ураження судин, які кровопостачають головний мозок І.С. Зозуля 1997 Практична неврологія / Під ред. І.С. Зозулі. — К.: Здоров’я, 1997. —Розд. 12. — С. 97 — 113. 17
Автореферати дисертацій
1 Особливості змін артеріального та венозного кровозабезпечення головного мозку в діагностиці й лікуванні цереброваскулярних захворювань в осіб різного віку 1998 Автореф. дис. … д-ра мед. наук: 14.01.15 / КМАПО. — К., 1998. — 35 с. 30
2 Роль дефіциту церебрального кровотоку у виборі лікувальної
тактики хворих атеросклеротичною дисциркуляторною енцефалопатією
1994 Автореф. дис. … канд. мед. наук: 14.00.13 / Київ. держ. ін-т удоскон. лікарів. — К., 1994. — 23 с. 23
Навчальні посібники
1 Основи клінічної ультразвукової діагностики цереброваскулярних захворювань 1996 К.: ПЦ ПП Е. Лозинського, 1996. — 136 с. 136
Статті науково-популярні
1 Что может дать паспортизация новорожденных 2004 Для будущих мам. — 2004. — № 1. — С. 9–11. 3
Статті наукові
1 Чому сьогодні не зменшуються показники захворюваності та смертності, пов’язані із серцево-судинною патологією– Т.С. Алексєєва, В.В. Новицький 2010 Практична ангіологія. — 2010. — № 3. — С. 5 — 11. 7
2 Гемодинамічна лабораторія “МакроМікроПоток” для комплексного дослідження та ефективної корекції судиннної системи людського організму В.П. Боюн, Л.Б. Малиновський, В.В. Новицький 2010 Наука та інновації. — 2010. — Т. 6, вип. 1. — С. 45–58. 13
3 Сучасні технології дослідження серцево-судинної системи: чому не зменшуються показники захворюваності та смертності стосовно серцево-судинних захворювань А.Г. Протасов, В.В. Новицький 2009 Винахідник і раціоналізатор. — 2009. — № 10. — С. 14– 19. 6
4 Сучасні інноваційні технології в аналітичних підходах до скринінгу серцево-судинної системи на мікрорівні: цифровий оптичний капіляроскоп В.В. Новицький, І.П. Бабій, Л.С. Рябець, Т.С. Алексєєва, Н.Г. Лущик 2009 Винахідник і раціоналізатор. — 2009. — № 10. — С. 20– 27. 8
5 Нейрореабілітація: індивідуальний мультидисциплінарний підхід як вимога часу І.П. Бабій, Н.Г. Лущик 2009 Винахідник і раціоналізатор. — 2009. — № 10. — С. 5– 13. 9
6 Гемодинамически контролируемые аспекты эффективного применения вазоактивных средств в ангионеврологии В.В. Новицкий, Т.С. Алексеева 2004 Ліки України. — 2004. — № 6. — С. 68– 71. 4
7 Изучение особенностей функционального состояния мозговой гемодинамики при разных вариантах церебральной артериальной ангиоархитектоники для оптимизации патогенетических подходов к лечению вазоактивными средствами Т.С. Алексеева 2004 Ліки України. – 2004. – № 7– 8. – С. 71– 73. 3
8 Особенности функционального состояния мозговой гемодинамики при разных вариантах церебральной артериальной ангиоархитектоники: оптимизация патогенетических подходов к лечению вазоактивными средствами Т.С. Алексеева 2004 Ліки України. – 2004. – № 4. – С. 72–74. 3
9 Прикладные аспекты применения типов ангиоархитектоники в оценке сосудистой патологии мозга у больных дисциркуляторной энцефалопатией В.В. Новицкий, Т.С. Алексеева, Н.С. Браницкая, К.А. Францевич, С.Г. Цвигун 2004 Лікарська справа. – 2004. – № 5–6. – С. 44 – 49. 6
10 Математическая модель применения лекарств в комбинациях В.В. Новицкий, Н.С. Браницкая 2003 Электроника и связь. – 2003. – № 20. – С. 107–108. 2
11 Апаллический синдром Н.Г. Лущик, И.П. Бабий 2003 Doctor. – 2003. – № 6. – С. 65–69. 5
12 Аномалії судин “кола Віллізія”: сучасні погляди на проблему (огляд літератури) Г.В Цвигун, К.А. Францевич 2003 Наука і оборона. – 2003. – № 3. – С. 60–66. 6
13 Деякі сучасні математичні моделі гемодинаміки В.В.Новицький, Н.С. Браніцька, Т.С. Алексєєва, К.А. Францкевич 2002 Вопросы механики и ее приложения. Т. 44 / Ин-т математики НАНУ. – К., 2002. – С. 18–23. 4
14 Моделі гемодинаміки в різних ангіоархітектонічних системах Т.С. Алексєєва, Н.С. Браніцька, В.В. Новицький, К.А. Францевич 2002 Вопросы механики и ее приложения. Т. 44 / Ин-т математики НАНУ. – К., 2002. – С. 161–167. 7
15 Сучасні можливості застосування ультразвукової діагностики судинного русла плода та новонародженого для контролю онтогенезу судинного русла головного мозку 1997 Український вісник психоневрології. – 1997. – Т. 5, вип. 3. – С. 87–89. 3
16 Особливості перебудови кровоживлення головного мозку у дітей з дитячим церебральним паралічем Н.В. Скорик 1997 Український вісник психоневрології. – 1997. – Т. 5, вип. 3. – С. 90–92. 3
17 Стан кровозабезпечення головного мозку в дітей з вегетосудинною дистонією на резидуально-органічному фоні в анамнезі В.В. Бережний, У.Б. Лущик, Н.В. Скорик 1997 Український вісник психоневрології. – 1997. – Т. 5, вип. 3. – С. 43–46. 4
18 Клиническая эффективность танакана у больных атеросклеротической дисциркуляторной энцефалопатией І стадии А.Е. Руденко, В.А. Джумык 1997 Лікарська справа. – 1997. – № 2. – С. 99–101. 3
19 Новий підхід до лікування хворих на дисциркуляторну енцефалопатію М.Ю. Купновицька, Р.Д. Герасимчук 1997 Лікарська справа. – 1997. – № 5. – С. 142–145. 4
20 Особливості функціонально-структурного стану фетоплацентарної системи у вагітних із залізодефіцитною анемією І.І. Хаща, Л.В. Тимошенко 1996 Український науково-медичний молодіжний журнал. – 1996. – № 1. – С. 48–53. 6
21 Ультразвукова діагностика цереброваскулярної патології 1996 Ваше здоров’я. – 1996. – № 23. – С. 7. 1
22 Сучасні можливості ультразвукової діагностики при цереброваскулярній патології 1996 Український вісник психоневрології. – 1996. – Т. 4, вип. 3. – С. 204–206. 3
23 Можливості УЗД судин мозку в дифдіагностиці ГПМК М.Є. Поліщук, А.Ю. Руденко 1996 Український вісник психоневрології. – 1996. – Т. 4, вип. 3. – С. 204–206. 3
24 Особливості кровообігу у функціональній системі мати–плацента–плід при залізодефіцитній анемії вагітних Л.В. Тимошенко, І.І. Хаща, С.Ю. Сай, В.В. Гарбар, І.М. Сердюк 1996 Педіатрія, акушерство, гінекологія. – 1996. – № 2. – С. 37–40. 4
25 Зміни церебральної гемодинаміки за даними ультразвукової допплерографії та біоелектрична активність головного мозку в дітей з вегетосудинною дистонією, мігренню і судомними станами 1996 Педіатрія, акушерство, гінекологія. – 1996. – № 1. – С. 20–23. 4
26 Зміни церебральної гемодинаміки в генезі та перебігу судомних синдромів у дітей за даними ультразвукової діагностики судин головного мозку 1996 Педіатрія, акушерство, гінекологія. – 1996. – № 3. – С. 16–19. 4
27 Особливості кровозабезпечення головного мозку в нормі та при цереброваскулярній патології І.Я. Легкий 1995 Український науково-медичний молодіжний журнал. – 1995. – № 1–2. – С. 35–37. 3
28 Критерії ультразвукової допплерографії в трактуванні патогенезу гемодинамічних перебудов в ургентній судинній нейрохірургії 1995 Український науково-медичний молодіжний журнал. – 1995. – № 1–2. – С. 60–63. 4
29 Гемодинамічні аспекти у прогнозуванні перебігу геморагічного інсульту М.Є. Поліщук, А.Ю. Руденко 1995 Лікарська справа. – 1995. – № 7–8. – С. 25–27. 3
30 Роль колатерального кровотоку головного мозку в перебігу атеросклеротичної дисциркуляторної енцефалопатії Г.А. Григораш, А.Ю. Руденко 1995 Лікарська справа. – 1995. – № 5–6. – С. 117–121. 5
31 Зміни мозкового кровотоку за даними ультразвукової допплерографії у виборі лікувальної тактики і прогнозу перебігу гострих порушень мозкового кровотоку М.Є. Поліщук, А.Ю. Руденко 1995 Клінічна хірургія. – 1995. – № 7–8. – С. 18–21. 4
32 Можливості ультразвукової допплерографії в прогнозуванні перебігу геморагічного інсульту та у виборі хірургічної тактики лікування М.Є. Поліщук, А.Ю. Руденко 1995 Клінічна хірургія. – 1995. – № 6. – С. 9–11. 3
33 Можливості вивчення гемодинаміки в єдиній функціональній системі мати–плацента–плід за допомогою ультразвукової допплерографії (огляд літератури) Л.В. Тимошенко, І.І. Хаща, С.Ю. Сай, А.С. Матійко 1995 Педіатрія, акушерство, гінекологія. – 1995. – № 6. – С. 53–57. 5
34 Гемодинамічне обґрунтування мігрені, судомних синдромів та вегетосудинних синдромів у дітей 1995 Галицький лікарський вісник. – 1995. – Т. 2, № 3–4. – С. 24–26. 3
35 Функціонально-структурний стан фетоплацентарної системи у вагітних із залізодефіцитною анемією І.І. Хаща, Л.В. Тимошенко 1995 Галицький лікарський вісник. – 1995. – Т. 2. – № 3–4. – С. 30–35. 1
36 Транскраніальна допплерографія в дифдіагностиці гострих порушень мозкового кровообігу І.Я. Легкий 1995 Галицький лікарський вісник. – 1995. – Т. 2, № 3–4. – С. 26–29. 4
37 Тактика лікування хворих атеросклеротичною дисциркуляторною енцефалопатією Г.А. Григораш, П.І. Нікульников 1994 Клінічна хірургія. – 1994. – № 7. – С. 9–12. 4
38 Інформативність параклінічних методів діагностики у хворих на нейросудинну патологію І.Я. Легкий 1994 Український науково-медичний молодіжний журнал. – 1994. – № 2–3. – С. 81–82. 2
39 Клініко-інструментальна характеристика ураження прецеребральних артерій у хворих на атеросклеротичну дисциркуляторну енцефалопатію Г.А. Григораш, А.Ю. Руденко, І.В. Альтман 1994 Лікарська справа. – 1994. – № 3–4. – С. 78–83. 6
40 Кореляція клінічних та комп’ютерно-томографічних змін у хворих на атеросклеротичну дисциркуляторну енцефалопатію А.Ю. Руденко, Г.А. Григораш, Б.А. Тарасюк 1994 Лікарська справа. – 1994. – № 2. – С. 39–44. 5
41 Дефіцит церебральної гемодинаміки у виборі тактики лікування
хворих дисциркуляторною енцефалопатією
1993 Клінічна хірургія. – 1993. – № 9–10. – С. 26–29. 4
42 Значення хронічної коронарної недостатності в генезі атеросклеротичної дисциркуляторної енцефалопатії Г.А. Григораш, В.Й. Сморжевський Клінічна хірургія. – 1993 – № 7–8. – С. 17–20. 4
43 Диагностика и хирургическое лечение сочетанных поражений
плечеголовного ствола, брюшной части аорты и сосудов нижних
конечностей
И.И. Сухарев, П.И. Никульников, В.А. Черняк 1992 Клиническая хирургия. – 1992. – № 7. – С. 6–8. 3
44 Резервные возможности формирования путей коллатерального
кровотока при стенозирующем поражении магистральных артерий
головы
Г.А. Григораш, А.А. Гуч, П.И. Никульников 1991 Клиническая хирургия. – 1991. – № 7. – С. 17–20. 4
45 Возможности ультразвуковой допплерографии в диагностике поражения брахиоцефальных артерий Г.А. Григораш, А.А. Гуч, М.В. Костылев, И.Б. Власенко 1990 Клиническая хирургия. – 1990. – № 7. – С. 55–57. 3
Англомовні статті
1 On Doppler Ultrasonic Measurements of the Blood Flowing Through Vessels A.N. Produs, S.A. Nayda, V.V. Nesvijski 2004 Электроника и связь. – 2004. – Т. 9, № 21. – С. 94–100. 7
2 Mathematical simulation of hemodynamical processes and medical technologies V.V. Novyckyy, N.S. Tsityura 2000 Selected papers the International Conference on Optoelectronic Information Technologies. – Vinnytsia, 2000. – V. 4225. – Р. 137–141. 5
3 Modern problems of technical progress and methodological support in medicine V.V. Novyckyy 2000 Selected papers the International Conference on Optoelectronic Information Technologies. – Vinnytsia, 2000. – V. 4225. – Р. 134–137. 4
4 Ultrasound microscope – the new field in ultrasound diagnostics V.V. Novyckyy 2000 Selected papers the International Conferene on Optoelectronic Information Technologies. – Vinnytsia, 2000. – V. 4225. – P. 131–133. 3
Тези
1 Концепції якості надання медичної допомоги (ЯМД) в клінічній лікарні «Феофанія» ДУС ПУ Л.Ю. Ярмоленко 2010 М-ли Всеукр. наук.-практ. конф. “Підвищення якості медичної допомоги: наукові засади та практичні результати”. – К., 2010. – С. 101. 1
2 Сучасні моделі стратегії щодо якості надання медичної допомоги (ЯМД) в клінічній лікарні «Феофанія» ДУС ПУ О.М. Возняк, Л.Ю. Ярмоленко 2010 М-ли Всеукр. наук.-практ. конф. “Підвищення якості медичної допомоги: наукові засади та практичні результати”. – К., 2010. – С. 102. 1
3 Алгоритм формування якісної медичної допомоги (ЯМД) в клінічній лікарні «Феофанія» ДУС ПУ О.М. Возняк, Л.Ю. Ярмоленко 2010 М-ли Всеукр. наук.-практ. конф. “Підвищення якості медичної допомоги: наукові засади та практичні результати”. – К., 2010. – С. 102–103. 2
4 Деякі аспекти стандартизації та внутрішнього аудиту при наданні медичної допомоги (ЯМД) А.В. Литвин, Л.Ю. Ярмоленко 2010 М-ли Всеукр. наук.-практ. конф. “Підвищення якості медичної допомоги: наукові засади та практичні результати”. – К., 2010. – С. 103–104. 2
5 Логіка впровадження інновацій у судинних технологіях В.В. Новицький, Т.С. Алексєєва 2010 Зб. праць І Всеукр. з’їзду “Медична та біологічна інформатика і кібернетика”. – К., 2010. – С. 180–181. 1
6 Медичне приладобудування та інноваційні медичні технології А.Г. Протасов, В.В. Новицький, Л.С. Рябець 2010 Зб. праць І Всеукр. з’їзду “Медична та біологічна інформатика і кібернетика”. – К., 2010. – С. 257. 1
7 Невроотологічні аспекти нейрореабілітації хворих в апалічному синдромі І.П. Бабій 2008 Neuroology Newsletter. – 2008. – V. 8, N 1. – P. 96–98. 3
8 Вплив рівня кровопостачання головного мозку на відновлення свідомості у хворих на апалічний синдром І.П. Бабій, Н.Г. Лущик, Т.С. Алексєєва 2008 М-ли наук.-практ. конф. “Сучасні проблеми неврології і психіатрії”. – Тернопіль, 2008. – С. 54–59. 6
9 Логіка функціонування живої системи: місце гемодинамічного фактора в єдиній ієрархічній реакції живої системи у хворих психоневрологічного профілю В.В. Новицький, І.П. Бабій, Н.Г. Лущик, Т.С. Алексєєва, М.С. Шахова 2008 М-ли наук-практ. конф. “Сучасні проблеми неврології і психіатрії”. – Тернопіль, 2008. — С. 59–63. 5
10 Деменції та сучасні лікувальні можливості кінезитерапії І.П. Бабій 2007 Зб. праць співробітників НМАПО ім. П.Л. Шупика. – Кн. 4, вип. 16. – К., 2007. – С. 454–257. 4
11 Місце кінезитерапії та її особливості в комплексній нейрореабілітації хворих з апалічним синдромом І.П. Бабій 2007 Зб. праць співробітників НМАПО ім. П.Л. Шупика. – Кн. 4, вип. 16. – К., 2007. – С. 458–464. 7
12 Місце гемодинамічного фактора в єдиній ієрархічній реакції системи у пацієнтів неврологічного профілю В.В. Новицький, І.П. Бабій, Н.Г. Лущик, Т.С. Алексєєва, Т.В. Сольська 2007 Зб. праць співробітників НМАПО ім. П.Л. Шупика. – Кн. 4, вип. 16. – К., 2007. – С. 458–464. 7
13 Увеличение кровотока в позвоночной артерии под воздействием ИК-лазерного излучения В.Ф. Рассохин 2007 М-лы ХХVІІ Междунар. науч.-практ. конф. “Применение лазеров в медицине и биологии”. – Харьков, 2007. – С. 97–99. 2
14 Рефлекторное изменение капиллярного кровотока при воздействии ИК-лазерного излучения 2006 М-лы науч.-практ. конф. “Современные достижения лазерной медицины и их применение в практическом здравохранении”. – М., 2006. – С. 179–181. 3
15 Перспективні можливості застосування методу магнітно-резонасної ангіографії для прижиттєвої нейровізуалізації церебральної ангіоархітектоніки Г.В. Цвигун, К.А. Францевич 2005 Зб. праць Гол. військ. клініч. госпіталю МО України “Сучасні аспекти військової медицини”. – К., 2005 . – Вип. 10. – С. 473–478. 4
16 Изменения капиллярного кровотока под воздействием излучения инфракрасного лазера В.Ф. Рассохин 2005 М-лы ХХІV Междунар. науч.-практ. конф. “Применение лазеров в медицине и биологии”. – Ялта, 2005. – С. 137–140. 3
17 Прикладна гідрогемодинаміка в дослідженні судинної системи людського організму В.В. Новицький 2005 International Conference on Optoelectronic Information Technologies “Photonics-ODS 2005”. – Vinnytsia, 2005. – Р. 158–160. 3
18 Сучасні аспекти діагностики церебральних дизгемій В.В. Новицький, Т.С. Алексєєва 2004 Тези доп. ІІ конгресу Укр. асоціації фахівців з ультразвукової діагностики. – К., 2004. – С. 98–99. 2
19 Відеозахоплення зображення при капіляроскопічному дослідженні Ю.О. Колосова 2004 Тези ІІІ доп. наук.-тех. конф. “Приладобудування-2004: стан і перспективи”. – К., 2004. – С. 160–161. 2
20 Ультразвукові скановані зображення: прижиттєва гістологія органів та систем із застосуванням ефекту адекватної колоризації В.В. Новицький, Є.М. Ткаченко, Ю.О.Колосова, К.А. Францевич 2004 Тези доп. ІІІ наук.-тех. конф. “Приладобудування-2004: стан і перспективи”. – К., 2004. – С. 161. 1
21 Відеозахоплення зображення при капіляроскопічному дослідженні Ю.О. Колосова 2003 М-ли ІІІ Міжнар. наук.-практ. мед. конф. “Сучасні тенденції застосування передових медичних технологій у клініці та в лікувальній практиці”. – К., 2003. – С. 14–15. 2
22 Функціональна ангіоархітектоніка мозку при використанні різних методик нейровізуалізації В.В. Новицький, Т.С. Алєксєєва, К.А. Францевич, Н.С. Браніцька 2003 М-ли ІІІ Міжнар. наук.-практ. мед. конф. “Сучасні тенденції застосування передових медичних технологій у клініці та в лікувальній практиці”. – К., 2003. – С. 21–23. 3
23 Ультразвукові скановані зображення: прижиттєва гістологія органів та систем із застосуванням ефекту адекватної колоризації В.В. Новицький, Є.М. Ткаченко, Ю.О. Колосова, К.А. Францевич 2003 М-ли ІІІ Міжнар. наук.-практ. мед. конф. “Сучасні тенденції застосування передових медичних технологій у клініці та в лікувальній практиці”. – К., 2003. – С. 23–25. 3
24 МРТ в системе современных методов нейровизуализации церебральной ангиоархитектоники К.А. Францевич 2003 М-ли ІІІ Міжнар. наук.-практ. мед. конф. “Сучасні тенденції застосування передових медичних технологій у клініці та в лікувальній практиці”. – К., 2003. – С. 60–61. 2
25 Методические подходы к МР-томографическому и МР- ангиографическому исследованию головного мозга К.А. Францевич 2003 М-ли ІІІ Міжнар. наук.-практ. мед. конф. “Сучасні тенденції застосування передових медичних технологій у клініці та в лікувальній практиці”. – К., 2003. – С. 63–64. 2
26 Колоризація зображення ультразвукового сканера Є.М. Ткаченко 2003 Зб. тез доп. наук-техн. конф. “Приладобудування-2003”: “Стан і перспективи”. – К., 2003. – С. 133. 1
27 Значення колоризації ультразвукових сканованих зображень у прижиттєвому досліджені мікроциркуляції органів та систем В.В. Новицький, Є.М. Ткаченко, Н.С. Браніцька, Т.С. Алексєєва 2003 М-ли ІІІ Міжнар. наук.-практ. мед. конф. “Сучасні тенденції застосування передових медичних технологій у клініці та в лікувальній практиці”. – К., 2003. – С. 25–27. 3
28 Місце кінезитерапії та її особливості в комплексній нейрореабілітації хворих з апалічним синдромом І.П. Бабій 2003 М-ли ІІІ Міжнар. наук.-практ. мед. конф. “Сучасні тенденції застосування передових медичних технологій у клініці та в лікувальній практиці”. – К., 2003. – С. 3–7. 5
29 Алгоритм гемодинамічних зрушень при судомних станах у людей різного віку Н.Г. Лущик 2003 М-ли ІІІ Міжнар. наук-практ. мед. конф. “Сучасні тенденції застосування передових медичних технологій у клініці та в лікувальній практиці”. – К., 2003. – С. 18–21. 4
30 Медико-соціальні перспективи хворих на олігофренію в XXІ столітті 2003 М-ли ІІІ Міжнар. наук.-практ. мед. конф. “Сучасні тенденції застосування передових медичних технологій у клініці та в лікувальній практиці”. – К., 2003. – С. 27–29. 3
31 Комплексне поєднання гемодинамічних та нейрофізіологічних досліджень у хворих із судомним синдромом Л.І. Вакуленко 2003 Вісник епілептології. – 2003. – № 1. – С. 71–72. 2
32 Гемодинамічні та нейрореабілітаційні особливості при апалічному синдромі І.П. Бабій 2003 М-ли ІІІ з’їзду нейрохірургів України. – К., 2003. – С. 8–9. 2
33 Прикладні аспекти застосування сучасної діагностичної апаратури у вивченні цереброваскулярної патології В.В. Новицький, Т.С. Алексєєва 2003 М-ли ІІІ з’їзду нейрохірургів України. – К., 2003. – С. 188–189. 2
34 Інформаційні технології в питаннях діагностики та прогнозування перебігу судомного синдрому Л.І. Вакуленко 2003 М-ли конф. “Біофізичні стандарти та інформаційні технології в медицині”. – Одеса, 2003. – С. 29. 1
35 Відеозахоплення зображення при капіляроскопічному дослідженні Ю.О. Колосова 2003 Зб. тез доп. наук.-техн. конф. “Приладобудування-2003: стан і перспективи”. – К., 2003. – С. 141–142. 2
36 Функциональная ангиоархитектоника церебральных артерий и математические модели гемодинамических перестроек кровоснабжения В.В. Новицкий, Т.С. Алексеева, К.А. Францевич, Н.С. Браницкая 2003 Тезисы докл. X Междунар. науч. конф. “Ангиодоп-2003: современное состояние методов неинвазивной диагностики в медицине”. – Сочи, 2003. – С. 59–65. 7
37 Прикладная ангиоархитектоника в интерпретации различных методик нейровизуализации В.В. Новицкий, Т.С. Алексеева, К.А. Францевич, Н.С. Браницкая 2003 Тезисы докл. X Междунар. науч. конф. “Ангиодоп-2003: современное состояние методов неинвазивной диагностики в медицине”. – Сочи, 2003. – С. 56–59. 4
38 Колоризация ультразвуковых сканированных изображений (прижизненная гистология органов и систем) В.В. Новицкий, Е.Н. Ткаченко 2003 Тезисы докл. X Междунар. науч. конф. “Ангиодоп-2003: современное состояние методов неинвазивной диагностики в медицине”. – Сочи, 2003. – С. 177–179. 3
39 Современные возможности иследования церебральной ангиархитектоники в диагностике и прогнозировании цереброваскулярнои патологии Г.В. Цвигун, Т.С. Алексеева, К.А. Францевич 2003 Зб. праць “Проблеми військової охорони здоров’я”. – К., 2003. – С. 291–298. 8
40 Кінезитерапія та масаж як фактори фізичної природи в комплексній реабілітації хворих з апалічним синдромом І.П. Бабій 2003 М-ли конф. “Біофізичні стандарти та інформаційні технології в медицині”. – Одеса, 2003. – С. 31. 1
41 Неинвазивный метод диагностики нарушений микроциркуляции путем видеозахвата на монитор капилляроскопической картины ногтевого ложа пальцев кисти Ю.А. Колосова, В.В. Новицкий 2003 Регионарное кровобращение и микроциркуляция. – 2003. – Т. 3. – С. 61–64. 4
42 Можливості колоризації та інтелектуальної обробки ультразвукового скануючого зображення (прижиттєва гістологія органів та систем) В.В. Новицький, Н.С. Браніцька 2002 Сб. докл. Междунар. науч.-практ. конф. “Современные информационные технологии в диагностических иследованиях”. – Днепропетровск, 2002. – С. 147–150. 4
43 Возможности колоризации и интелектуальной обработки ультразвукового сканирующего изображения (прижизненая гистология органов и систем) В.В. Новицкий, Н.С. Браницкая 2002 Тезиси докл. ІX Междунар. конф. “Ангиодоп-2002” “Современное состояние методов неинвазивной диагностики в медицине”. – Сочи, 2002. – С. 201–204. 4
44 Значение типа ангиоархитектоники церебральных сосудов для клинико-гемодинамической интерпретации и тактики ведения сосудистых больных В.В. Новицький, Н.С. Браницкая, Т.С. Алексеева, К.А. Францкевич 2002 Тезиси докл. ІX Междунар. конф. “Ангиодоп-2002” “Современное сосотояние методов неинвазивной диагностики в медицине”. – Сочи, 2002. – С. 95–98. 4
45 Перспективні напрямки розвитку і вдосконалення апаратного забезпечення та методики УЗДГ артеріального і венозного церебрального русел організму Н.С. Браніцька, В.В. Новицький 2002 Сб. докл. Междунар. науч.-практ. конф. “Современные информационные технологии в диагностических иследованиях”. – Днепропетровск, 2002. – С. 78–82. 5
46 Особенности гемодинамики мозга у больных с судорожными пароксизмами М.Е. Рубанистая 2001 VІ Междунар. симпозиум “Современные минимально инвазивные технологии”. – СПб., 2001. – С. 426–428. 3
47 Ультразвукова допплерографія судин кінцівок: показання, методологія, принципи клінічної інтерпретації 2001 М-ли ІІ Міжнар. наук.-практ. мед. конф. “Нові підходи в застосуванні УЗД артерій і вен мозку та кінцівок”. – К., 2001. – С. 33–34. 2
48 Требования к преобразователям медицинских эхоскопов для визуализации ультразвукового изображения позвоночного канала В.С. Дидковский, С.А. Найда 2001 Электроника и связь. – 2001. – № 11. – С. 49. 1
49 Нейровізуалізуючі методики оцінки церебральної ангіархітектоніки В.В. Новицький, М.Є. Рубаниста, Т.С. Алексєєва, Н.С. Браніцька 2001 М-ли ІІ Міжнар. наук.-практ. мед. конф. “Нові підходи в застосуванні УЗД артерій і вен мозку та кінцівок”. – К., 2001. – С. 17–18. 2
50 Нейрореабилитация больных после длительного коматозного состояния В.В. Новицкий, Н.Г. Лущик, М.Е. Рубанистая, А.А. Станивчук, Т.А. Станивчук 2001 М-лы ІX Междунар. конф. и дискус. науч. клуба “Новые информационные технологии в медицине и экологии”. – Гурзуф, 2000. – С. 68–71. 4
51 Ангиоархитектоника церебральных сосудов: гемодинамические аспекты формирования сосудистой мозговой недостаточности В.В. Новицкий, М.Е. Рубанистая, Т.С. Алексеева, Н.С. Браницкая 2001 Тезисы докл. VІІІ Междунар. конф. “Ангиодоп-2001: современное состояние методов неинвазивной диагностики в медицине”. – Сочи, 2001. – С. 33. 1
52 Современные подходы допплерографии в оценке доминирующего гемодинамического фактора в развитии дисциркуляторной энцефалопатии Т.С. Алексеева 2001 Тезисы докл. VІІІ Междунар. конф. “Ангиодоп-2001: современное состояние методов неинвазивной диагностики в медицине”. – Сочи, 2001. – С. 32–33. 2
53 Необхідність УЗДГ-контролю в умовах реанімації та нейрореанімації М.Є. Рубаниста, Н.Г. Лущик, В.В. Новицький, О.О. Станівчук, Н.С. Браніцька 2001 М-ли ІІ Міжнар. наук.-практ. мед. конф. “Нові підходи в застосуванні УЗД артерій і вен мозку та кінцівок”. – К., 2001. – С. 7–9. 3
54 Особливості гемодинаміки у хворих у коматозному стані після перенесеної клінічної смерті М.Є. Рубаниста, Н.Г. Лущик, В.В. Новицький, О.О. Станівчук, Н.С. Браніцька 2001 М-ли ІІ Міжнар. наук.-практ. мед. конф. “Нові підходи в застосуванні УЗД артерій і вен мозку та кінцівок”. – К., 2001. – С. 9–11. 3
55 Зміни в церебральній гемодинаміці у хворих на розсіяний склероз М.Є. Рубаниста, Н.Г. Лущик 2001 М-ли ІІ Міжнар. наук.-практ. мед. конф. “Нові підходи в застосуванні УЗД артерій і вен мозку та кінцівок”. – К., 2001. – С. 14–16. 3
56 Вплив розладів артеріального та венозного кровоплину в генезі дисциркуляторної енцефалопатії Т.С. Алексєєва 2001 М-ли ІІ Міжнар. наук.-практ. мед. конф. “Нові підходи в застосуванні УЗД артерій і вен мозку та кінцівок”. – К., 2001. – С. 31–32. 2
57 Інформативність різних методів діагностики психоневрологічних захворювань М.Є. Рубаниста, Н.Г. Лущик, Н.В. Сириця, О.О. Станівчук 2000 М-ли І Міжнар. наук.-практ. мед. конф. “Проблеми УЗДГ в дослідженні венозної патології мозку та вирішення їх у неврології, психіатрії та педіатрії”. – К., 2000. – С. 57–58. 2
58 Кількісно-якісний підхід в аналізі УЗДГ, методика клінічної інтерпретації Л.В. Носач, В.В. Новицький, Н.С. Браніцька 2000 М-ли І Міжнар. наук.-практ. мед. конф. “Проблеми УЗДГ в дослідженні венозної патології мозку та вирішення їх у неврології, психіатрії та педіатрії”. – К., 2000. – С. 46–47. 2
59 Сучасні підходи до ранньої доклінічної патології мозку в новонароджених та дітей раннього віку Н.В. Сириця 2000 М-ли І Міжнар. наук.-практ. мед. конф. “Проблеми УЗДГ в дослідженні венозної патології мозку та вирішення їх у неврології, психіатрії та педіатрії”. – К., 2000. – С. 42–43. 2
60 Особливості гемодинаміки мозку в плода та в дитячому організмі Н.В. Сириця, Н.Я. Чуйко, О.О. Станівчук, Т.О. Станівчук 2000 М-ли Міжнар. наук.-практ. мед. конф. “Проблеми УЗДГ в дослідженні венозної патології мозку та вирішення їх у неврології, психіатрії та педіатрії”. – К., 2000. – С. 41. 1
61 Принципові відмінності методик інтепретації при ТК УЗДГ артеріального та артеріовенозного русел Н.С. Браніцька, Т.С. Алексєєва, М.Є. Рубаниста 2000 М-ли І Міжнар. наук.-практ. мед. конф. “Проблеми УЗДГ в дослідженні венозної патології мозку та вирішення їх у неврології, психіатрії та педіатрії”. – К., 2000. – С. 19–20. 2
62 Врахування гемодинамічних змін у виборі лікування і прогнозування перебігу черепно-мозкової травми В.В. Кінденко, М.Є. Рубаниста 2000 М-ли І Міжнар. наук.-практ. мед. конф. “Проблеми УЗДГ в дослідженні венозної патології мозку та вирішення їх у неврології, психіатрії та педіатрії”. – К., 2000. – С. 22–24. 3
63 Венозна церебральна дисциркуляція у хворих у коматозному та вегетативному станах М.Є. Рубаниста, Н.Г. Лущик , Н.В. Сириця, О.О. Станівчук 2000 М-ли І Міжнар. наук.-практ. мед. конф. “Проблеми УЗДГ в дослідженні венозної патології мозку та вирішення їх у неврології, психіатрії та педіатрії”. – К., 2000. – С. 26–27. 2
64 Можливість практичного застосування УЗДГ в психіатрії М.Є. Рубаниста, Н.Г. Лущик, Н.В. Сириця, О.О. Станівчук 2000 М-ли І Міжнар. наук.-практ. мед. конф. “Проблеми УЗДГ в дослідженні венозної патології мозку та їх вирішення в неврології, психіатрії та педіатрії”. – К., 2000. – С. 30. 1
65 Гемодинамічні особливості кровозабезпечення вищих кіркових функцій Н.Г. Лущик 2000 М-ли І Міжнар. наук.-практ. мед. конф. “Проблеми УЗДГ в дослідженні венозної патології мозку та їх вирішення в неврології, психіатрії та педіатрії”. – К., 2000. – С. 31–33. 3
66 Особливості артеріовенозних дизгемій у дітей, хворих на ДЦП М.Є. Рубаниста, Н.В. Сириця 2000 М-ли І Міжнар. наук.-практ. мед. конф. “Проблеми УЗДГ в дослідженні венозної патології мозку та їх вирішення в неврології, психіатрії та педіатрії”. – К., 2000. – С. 45. 1
67 ТК УЗДГ в дифдіагностиці геморагічного, ішемічного інсультів та пухлин мозку М.Є. Поліщук, А.Ю. Руденко 2000 М-ли І Міжнар. наук.-практ. мед. конф. “Проблеми УЗДГ в дослідженні венозної патології мозку та їх вирішення в неврології, психіатрії та педіатрії”. – К., 2000. – С. 50–53. 4
68 Новий напрямок в УЗД – кольорова акустична денситометрія 2000 М-ли І Міжнар. наук.-практ. мед. конф. “Проблеми УЗДГ в дослідженні венозної патології мозку та їх вирішення в неврології, психіатрії та педіатрії”. – К., 2000. – С. 55. 1
69 Можливості ТК УЗДГ у виявленні цереброваскулярноїї патології в неврологічній практиці А.Ю. Руденко, М.Є. Поліщук, Т.С. Алексєєва, М.Є. Рубаниста 2000 М-ли І Міжнар. наук.-прак. мед. конф. “Проблеми УЗДГ в дослідженні венозної патології мозку та їх вирішення в неврології, психіатрії та педіатрії”. – К., 2000. – С. 13–15. 3
70 Історія виникнення та розвитку ультразвукової діагностики артерій та вен головного мозку В.В. Новицький 2000 М-ли І Міжнар. наук.-практ. мед. конф. “Проблеми УЗДГ в дослідженні венозної патології мозку та їх вирішення в неврології, психіатрії та педіатрії”. – К., 2000. – С. 6–10. 5
71 Перпективи та необхідність застосування транскраніального сканування судин мозку В.В. Новицький 2000 М-ли І Міжнар. наук.-практ. мед. конф. “Проблема УЗДГ в дослідженні венозної патології мозку та їх вирішення в неврології, психіатрії та педіатрії”. – К., 2000. – С. 56. 1
72 Індивідуальний підхід до застосування гемодинамічної корекції Н.В. Сириця, М.Є. Рубаниста, В.В. Новицький, Н.Г. Лущик, О.О. Станівчук 2000 М-ли І Міжнар. наук.-практ. мед. конф. “Проблеми УЗДГ в дослідженні венозної патології мозку та їх вирішення в неврології, психіатрії та педіатрії”. – К., 2000. – С. 59. 1
73 Вікові особливості церебрального кровопостачання мозку в нормі та при цереброваскулярних захворюваннях за даними ультразвукової допплерографії та сканування Н.В. Сириця, М.Є. Рубаниста, Н.Я. Чуйко, О.О. Станівчук 2000 М-ли І Міжнар. наук.-практ. мед. конф. “Проблеми УЗДГ в дослідженні венозної патології мозку та їх вирішення в неврології, психіатрії та педіатрії”. – К., 2000. – С.63–66. 4
74 Гемодинамические аспекты и прогнозирования течения инсульта 1999 М-лы І Укр. конгр. по минимально инвазивной и эндоскопической хирургии. – К., 1999. – С. 84. 1
75 Артеріовенозні мальформації: можливості неінвазивної діагностики (УЗДС), гемодинамічні та патофізіологічні підходи до тактики лікування Г.В. Цвигун, В.В. Новицький, О.П. Гребенюк 1999 М-лы І Укр. конгр. по минимально инвазивной и эндоскопической хирургии. – К., 1999. – С. 84. 1
76 Застосування статичних методів дослідження в об’єктивізації внутрішньочерепного тиску Н.С. Цицюра, О.О. Станівчук 1999 Тези доп. ІІІ Міжнар. мед. конгр. студентів і молодих учених. – Тернопіль, 1999. – С. 53. 1
77 Кольорове кодування УЗ-зображення в дослідженні паренхіматозних органів О.В. Носач 1999 Тези доп. ІІІ Міжнар. мед. конгр. студентів і молодих учених. – Тернопіль, 1999. – С. 62–63. 2
78 Клініко-інструментальна характеристика ранніх форм судинної патології головного мозку А.Ю. Руденко, А.А. Руденко 1999 Зб. праць наук.-практ. конфер. “Сучасні проблеми клінічної і військової неврології”. – К., 1999. – С. 48–49. 2
79 Вікові особливості артеріального і венозного кровопостачання головного мозку в нормі та при цереброваскулярних захворюваннях 1998 Бюл. Укр. асоц. нейрохірургів “Судинна патологія центральної нервової системи”. – К., 1998. – С. 1. 1
82 Возрастные особенности мозгового кровоснабжения в норме и при цереброваскулярной патологии в онтогенезе М.Ю. Купновицкая, Н.В. Скорик, Н.В. Карасевич 1997 Scientific reports ІV International symposium on transcranial doppler and intraoperative monitoring “Brain ischemia”. – St. Peterburg, 1997. – Р. 68–70. 3
83 Патогенетичне обґрунтування впливу танакану при венозній дисциркуляторній енцефалопатії М.Ю. Купновицька 1997 Тези доп. І Міжнар. мед. конгр. студентів і молодих учених. – Тернопіль, 1997. – С. 294–295. 2
84 Вивчення кровозабезпечення головного мозку у дітей за гіпотонічними станами за допомогою нової методики ультразвукової діагностики Н.В. Скорик 1997 Тези доп. І Міжнар. мед. конгр. студентів і молодих учених. – Тернопіль, 1997. – С. 298–299. 2
85 Критерії прогнозування перебігу та вибір лікувальної тактики у хворих із гострим порушенням мозкового кровообігу 1997 Тези доп. І Міжнар. мед. конгр. студентів і молодих учених. – Тернопіль, 1997. – С. 297–298. 2
86 Клініко-гемодинамічні зміни у хворих на хронічні дифузійні ураження печінки О.В. Носач 1997 Тези доп. І Міжнар. мед. конгр. студентів і молодих учених. – Тернопіль, 1997. – С. 44–45. 2
87 Стан мозкового кровотоку у хворих на паркінсонізм за даними ультразвукової допплерографії Н.В. Карасевич, І.Н. Карабань 1997 Тези доп. І Міжнар. мед. конгр. студентів і молодих учених. – Тернопіль, 1997. – С. 292–293. 2
88 Клинико-допплерографическое обоснование применения танакана у больных вегетососудистой дистонией и цереброваскулярными заболеваниями А.Ю. Руденко 1997 Scientific reports ІV International symposium on transcranial doppler and intraoperative monitoring “Brain ischemia”. – St. Peterburg, 1997. – P. 282–283. 2
89 Некоторые вопросы практического применения математических моделей гемодинамики В.В. Новицкий 1997 Scientific reports ІV International symposium on transcranial doppler and intraoperative monitoring “Brain ischemia”. – St. Peterburg, 1997. – P. 277–278. 2
90 Детский церебральний паралич, некоторые гемодинамические варианты формирования ишемии мозга у детей А.Ю. Руденко, Н.В. Скорик 1997 Scientific reports ІV International symposium on transcranial doppler and intraoperative monitoring “Brain ischemia”. – St. Peterburg, 1997. – P. 276–277. 2
91 Принципи вивчення гемодинаміки в системі мати–плацента–плід при залізодефіцитній анемії вагітних за допомогою ультразвукової допплерографії І.І. Хаща, С.Ю. Сай, А.Ф. Шрамкевич 1996 Тези. доп. Х з’їзду акушерів-гінекологів України. – Одеса, 1996. – С. 11. 1
92 Деякі питання функціонально-структурного стану фетоплацентарної системи у вагітних із залізодефіцитною анемією І.І. Хаща, А.С. Матійко, В.В. Гарбар 1996 Тези доп. Х з’їзду акушерів-гінекологів України. – Одеса, 1996. – С. 11. 1
93 Гемодинамічні особливості кровозабезпечення головного мозку і дітей із судомними синдромами 1996 Тези доп. І Міжнар. конф. Укр. протиепілепт. ліги. – К., 1996. – С. 38. 1
94 Спосіб ультразвукової діагностики дітей із судомними синдромами А.Ю. Руденко, І.Я. Легкий Тези доп. І Міжнар. конф. Укр. протиепілепт. ліги. – К., 1996. – С. –. 1
95 Возможности и необходимость лечения больных с ОНМК в условиях отделения сосудистой нейрохирургии И.С. Зозуля, Н.Е. Полищук, И.Я. Легкий 1995 Тезисы док. І конф. нейрохирургов Республики Крым. – Керчь, 1995. – С. 106–108. 3
96 Некоторые особенности церебральной гемодинамики у беременных Н.Е. Полищук, И.И. Хаща 1995 Тезисы док. І конф. нейрохирургов Республики Крым. – Керчь, 1995. – С. 100–101. 2
97 Гемодинамічні УЗДГ-критерії в тактиці нейрохірургічної допомоги в гострий період геморагічного інсульту І.Я. Легкий, І.І. Хаща 1995 Зб. м-лів наук.-практ. конф. “Актуальні проблеми надання екстреної медичної допомоги при невідкладних станах”. – К., 1995. – С. 82–83. 2
98 Патогенез критичних рівнів церебральної гемодинаміки у хворих гострими порушеннями мозкового кровообігу І.Я. Легкий 1995 Зб. м-лів наук.-практ. конф. “Актуальні проблеми надання екстреної медичної допомоги при невідкладних станах”. – К., 1995. – С. 82. 1
99 Роль ТК УЗДГ и КТ в лечебной тактике при ОНМК и опухолях головного мозга А.Е. Руденко 1995 Scientific reports International symposium on transcranial doppler and intraoperative monitoring. – St. Peterburg, 1995. – Р. 54–55. 2
100 Церебральная гемодинамика по данным ультразвуковой допплерографии и биоэлектрическая активность головного мозга у детей с вегетососудистой дистонией, мигренью и судорожными состояниями А.Е. Руденко 1995 Scientific reports International symposium on transcranial doppler and intraoperative monitoring. – St. Peterburg, 1995. – Р. 33–34. 2
101 Ультразвукова судинна діагностика аномалій та стенозуючих уражень брахіоцефальних артерій Г.А. Григораш 1994 Тези доп. І з’їзду хірургів України. – Львів, 1994. – С. 257. 1
102 Реваскуляризація головного мозку та верхніх кінцівок шляхом ендоваскулярної дилатації брахіоцефальних артерій Л.Ф. Нікішин, С.В. Верещагін, І.В. Альтман 1994 Тези доп. І з’їзду хірургів України. – Львів, 1994. – С. 277. 1
103 Влияние кавинтона на церебральную гемодинамику у больных хроническими нарушениями мозгового кровообращения 1985 М-лы Всерос. студенч. конф. “Сосудистые заболевания головного мозга”. – Орджоникидзе, 1985. – С. 49–50. 2
Тези праць англійською мовою
1 Modern problems of technical progress and methodological support in medicine V.V. Novyckyy 2000 International Conf. on Optoelectronic Information Technologies. – Vinnytsia, 2000. – P. 92.
2 Mathematical simulation of hemodynamical processes and medical technologies V.V. Novyckyy, N.S. Tsityura 2000 International Conf. on Optoelectronic Information Technologies “Photonics-ODS 2000”. – Vinnytsia, 2000. – P. 93. 1
4 The role of transcranial ultrasound dopplerography (USDG) in dufferential diagnostic and treatment tactic of acute cerebral circulation impairment (ACCI) and cerebral tumor M.E. Polishtchuk, A.E. Rudenko 1996 European journal of neurology. – 1996. – V. 3, S. 5. – P. 70–71. 2
5 A new approach to the cerebral vessels ultrasound investigation 1996 Ultraschall in der Medicin. Abstracts zum 20. Dreilandertreffen Ultraschall. – 1996. – S. 71. 1
6 Transcranial ultrasound dopplerography in differential diagnostic and treatment tactic of acute cerebral circulation impairment and cerebral tumor A.E. Polishtchuk, A.E. Rudenko 1996 Ultraschall in der Medicin. Abstracts zum 20. Dreilandertreffen Ultraschall. – 1996. – S.71. 1
7 The ultrasound doppler control of tanacan cerebral vascular effects during disciculation encephalopathy A.Е. Rudenko, V.E. Kravchuk, М.U. Kupnovitska 1996 Journal of Neural Transmission. – 1996. – V. 103, N 10. – P. XXXIX. 1
8 Comparison effects of vascular preparates in patients withbcerebrovascular pathology A.Е. Rudenko, A.A. Rudenko, V.E. Kravchuk, М.U. Kupnovitska 1996 Journal of Neural Transmission. – 1996. – V. 103, N 10. – Р. XLVІІІ. 1
9 Ultrasound scanning and Doppler special features of fetoplacental system during pregnancy with ironscarce anemia complication I.I. Chasha 1996 European journal of neurology. – 1996. – V. 3. – S. 5. – P. 71. 1
10 Ultrasound scanning and Doppler special features of fetoplacental system during pregnancy with ironscarce anemia complication I.I. Chasha 1996 Ultraschall in der Medicin. Abstracts zum 20. Dreilandertreffen Ultraschall. – 1996. – S. 66. 1
11 Сerebral hemodinamics (according ultrasound dopplerography) and bioelectrical activity of brain during vegetative-vascular distonia, migraine and convulsion syndrome in children A.E. Rudenko 1995 Scientific reports of International symposium on transcranial doppler and intraoperative monitoring. – St. Petersburg, 1995. – P. 151–152. 2
12 The role of Transcranial ultrasound dopplerography (USDG) and computer tomography (CT) in the treatment tactic of acute cerebral circulation impairment (ACCI) and tumor A.E. Rudenko 1995 Scientific reports of International symposium on transcranial doppler and intraoperative monitoring. – St. Petersburg, 1995. – P. 161–162. 2
Патенти та раціоналізаторські пропозиції
1 Прилад для реєстрації капілярного кровотоку   2007 Патент Держпатенту України № 22944 від 25.05.07
2 Спосіб оцінки сірошкального сканованого зображення 2003 Патент Держпатенту України № 67708А від 31.12.03
3 Спосіб нейрореабілітації хворих на апалічний синдром 2003 Патент Держпатенту України № 72725А від 31.12.03
4 Спосіб використання композицій лікарських засобів для корекції артеріовенозного дисбалансу 2003 Патент Держпатенту України № 72868А від 31.12.03
5 Спосіб лікування судомного синдрому 2003 Патент Держпатенту України № 71505А від 31.12.03
6 Спосіб оцінки порушень мікроциркуляції в нормі та при патології у людей різного віку за допомогою методу капіляроскопії 2003 Патент Держпатенту України № 67709А від 31.12.03
7 Спосіб оцінки регіональної ангіоархітектоніки 2003 Патент Держпатенту України № 67707А від 31.12.03
8 Спосіб ультразвукової діагностики стану судин головного мозку 1995 Патент Держпатенту України № 10262А від 19.07.95
10 Спосіб діагностики пошкодження та прогнозування поновлення нерва О.В. Гайдук, І.Я. Легкий 1994 Раціоналізаторська пропозиція № 36/94 від 28.06.94