“Сліпий” доплер для клінічних інтелектуалів

ЯКІСНА ОЦІНКА ЦЕРЕБРАЛЬНИХ ДИЗГЕМИЙ

Атлас клінічної інтерпретації доплерограм церебральних артерій і вен мозку за авторською методикою д.мед. н. У.Б. Лущик

У.Б. Лущик

Посібник розроблений згідно з учбовою програмою наукового центру “Істина”, затвердженою Міністерством охорони здоров’я України

Цей навчальний посібник включає атлас-самовчитель унікальної ме­тодики клінічною інтерпрета­ції ультразвукових доплеро­грам для якісної оцінки порушень артеріовенозно-ліквор­ної рівноваги у функціонуванні судинної системи мозку, а також збірку завдань для самостійного освоєння і відпрацювання  авторської методики, аналогів якої не існує.

У навчальному посібнику викладені основи ультразвукової діагностики цереброваскулярної патології за допомогою ультразвукової доплерографії.

Розглянутий новий методичний підхід до клінічної ультразвукової діагностики цереброваскулярних захворювань, що включає анатомо-фізіологічні особливості кровопостачання артеріального і венозного русел, основи топографії васкуляризації головного мозку. Викладені основні підходи до розуміння фізики ультразвукових явищ і принципи роботи сучасних ультразвукових систем.

Описана клініко-доплерографічна картина функціонування шляхів колатерального кровообігу, синдромів обкрадання. Запропонований детальний ілюстративний матеріал для зручності засвоєння теоретичних знань і практичних навичок застосування методики.

Використання абсолютно нової авторської методики локації венозного церебрального русла дає унікальну можливість аналітичного осмислення графічного зображення гемодинамічних процесів в артеріях і венах головного мозку крізь призму клінічної картини психоневрологічної патології дорослого, а потім і дитячого віку.

 Навчальний посібник орієнтований на студентів-медиків, інтернів, аспірантів, лікарів-невропатологів, нейрохірургів, психіатрів, ангіологів і ангіохірургів, лікарів функціональної і променевої діагностики, сімейних лікарів, лікарів відділень інтенсивної терапії. 

КОРОТКИЙ ЗМІСТ

1.  Ультразвукова діагностика судин (УЗДС).

2. Інформативність ультразвукової доплерографії порівняно з іншими методами діагностики при об’єктивізації нейросудинної патології.

3. Прикладна анатомія і фізіологія магістральних артерій і вен головного мозку. Анатомія плечоголовних артерій. Анатомія церебральних артерій. Топографія зон васкуляризації головного мозку церебральними артеріями. Анатомія плечоголовних вен. Фізіологія мозкового артеріального кровотоку. Фізіологія церебральної венозної гемодинаміки. Артеріовенозні взаємодії.

4. Фізичні основи ультразвукової діагностики.

5. Ультразвукова діагностика плечоголовних і церебральних судин. Методика дослідження артеріального і венозного церебральних ланок. Основи методики ультразвукової доплерографії (УЗДГ). Методика дослідження плечоголовних артерій. Методика ультразвукової допплерографии плечоголовних вен. Методика транскраниальной допплерографии : дослідження артеріального і венозного ланок. Методика дослідження венозної системи головного мозку. Алгоритми УЗДГ-дослідження церебральних артерії і вен. Транскраниальне скенування.  Сфери застосування методики УЗДС.

6. Кількісна і якісна оцінка доплерограм. Основні кількісні характеристики доплерограм. Критерії якісного аналізу доплерограм плечоголовних і церебральних артерій. Візуальний аналіз доплерограм в нормі. Особливості спектрограм при патології плечоголовних артерій. Тандемний стеноз сонних артерій. Приклади трактування спектрограм при патології артеріальної ланки.

7. Критерії клінічної інтерпретації церебральних доплерограм. Стан артеріального кровотоку. Порушення венозного відтоку. Критерії клінічної інтерпретації стану насосної функції міокарду. Критерії оцінки артеріовенозно-лікворної рівноваги.

 8. Інтракраніальні гідродинамічні порушення. УЗДГ при внутрішньочерепній гіпертензії (ВЧГ). Інтраселлярна гіпертензія. УЗДГ-патерни при артеріовенозних церебральних мальформаціях і артеріовенозному шунтуванні.

9. Дослідження функціональних можливостей колатеральних шляхів артеріального і венозного кровопостачання головного мозку. Функціональна здатність сполучних артерій. Дослідження функції передньої сполучної артерії. Дослідження функції задніх сполучних артерій. Надблоковий анастомоз. Синдроми обкрадання мозкового кровотоку. Функціональні тести для виявлення синдрому хребетно-підключичного обкрадання. Резервні можливості формування шляхів колатерального кровотоку при ушкодженнях магістральних артерій голови (МАГ), що стенозують. Дослідження венозного колатерального кровообігу.

10. Функціональні тести для перевірки реактивності судин.

11. Прикладні можливості ультразвукової клінічної діагностики патології судин в психоневрологічній практиці. Вікові особливості функціонування артеріального і венозного церебрального русла у дітей і дорослих в нормі. Гемодинамічне обгрунтування клінічної картини деяких дитячих неврологічних захворювань за допомогою ультразвукової діагностики судинного русла головного мозку. Унікальні можливості ультразвукової клінічної діагностики церебрального судинного русла в диференціальній діагностиці генезу і прогнозу течії гострих порушень мозкового кровообігу. УЗДГ-патерни при ОНМК ішемічного типу. УЗДГ-патерни при ОНМК при пухлині головного мозку. УЗДГ-патерни при ОНМК геморагічного типу.

Курси клінічної ультразвукової діагностики патології артеріального і венозного русла у плодів, новонароджених, дітей і дорослого контингенту хворих.

Дізнатись де придбати та завантажити прайс

449

Рекомендовані статті

Сучасний погляд на технології...

Уляна Б Лущик, Віктор В Новицький, Ігор П Бабій, Надія Г Лущик, Людмила С Рябець, Іванна І Легка, Олег П Коломийчук, Віктор Ві Новицький       Монографія була опублікована Open Access E-books     Вступ 20-й рік 21 століття....
Більше

Судинний скринінг ПатоНеоАнгіоОнкогенезу (аналітичний...

Уляна Б Лущик, Віктор В Новицький, Ігор П Бабій, Надія Г Лущик, Людмила С Рябець, Іванна І Легка, Олег П Коломійчук, Віктор Вік Новицький, Вікторія П Моамар. Монографія була опублікована в журіналі JOURNAL OF BLOOD DISORDERS SYMPTOMS AND...
Більше

Дисертація Лущик У.Б. на...

Дисертація Лущик У.Б. на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук за спеціальністю 14.01.15 (нервові хвороби) на тему: “Особливості змін артеріального та венозного кровозабезпечення головного мозку в...
Більше

Апалічний синдром

У.Б. Лущик, Н.Г. Лущик, І.П. Бабій Ця монографія – одна з небагатьох спроб узагальнення останніх знань про апалічний синдром та вегетативні персистуючі стани – надзвичайно актуальної проблеми сьогодення при невдалій...
Більше