Сучасні медичні технології в аналітичній ангіологі

У.Б. Лущик, В.В. Новицький

 Цей посібник – спроба структурованого аналізу етапів розвитку медичного приладобудування на прикладі трансформування та вдосконалення самого процесу дослідження однієї з найважливіших систем людського організму – серцево-судинної.

Зміст

1. дослідження серцево-судиннОЇ системи: Фундаментальні та прикладні аспекти у вирішенні актуальних проблем серцево-судинних захворювань

1.1. Серцево-судинні захворювання – пошесть захворювання – пошесть ХХІ століття
1.2. Стислий огляд проблем при дослідженні серцево-судинної системи
1.3. Сучасні тенденції розвитку та особливості Ультразвукових діагностичних технологій
1.4. Сучасні інформаційні технології в медицині
1.5. Сучасні медичні технології та доказова медицина
1.6. Основні діагностичні критерії в доказовій медицині
1.7. Економічна вигода для практичної охорони здоров’я від застосування сучасних медичних технологій

2. Особливості будови та функціонування серцево-судинної системи на прикладі моделі судинного «ГЕМОпроводу»
2.1. СТИСЛА характеристика серцево-судинної системи людського організму
2.2. особливості будови серцево-судинної системи за аналогією з водопроводом
2.3. Особливості СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ СИСТЕМИ як своєрідної моделі водопроводу в живому організмі
2.3.1. Модель серцево-судинної системи як аналог системи водопроводу та кровопостачання
2.3.2. Урахування особливостей будови та функціонування серцево-судинної системи у моделі «гемопроводу» живого організму

3. Прилади та системи неруйнівного контролю судинної системи в медичній діагностичній І лікувальній практиці
3.1. Історичний ракурс розвитку методик дослідження судинної системи організму in vivo та in vitro
3.2. Методи та медичні прилади для дослідження судинної системи
3.2.1. Реографія
3.2.2. Cфігмографія
3.2.3. Ехоенцефалографія (ЕхоЕГ)
3.2.4. Оптична й комп’ютерна капіляроскопія
3.2.5. Радіонуклідна діагностика (сцинтиграфія)
3.2.6. Рентгеноконтрастна ангіографія
3.2.7. Ультразвукова діагностика патології судин
3.2.8. Лазерна допплерівська флоуметрія (ЛДФ)
3.2.9. Комп’ютерна томографія
3.2.10. Магнітно-резонансна томографія в ангіорежимі (МРА)
3.2.11. Перфузійна МРТ
3.2.12. Колоризація сірошкальних сканованих МРА- та УЗ-зображень
3.3. Порівняльна характеристика інформативності деяких методик дослідження судинної системи організму

4. Деякі аспекти та персперктиви розвитку медичного приладобудування й медичних технологій
4.1. Нинішній стан розвитку медичного приладобудування в Україні
4.2. Нинішній стан справ у медичному приладобудуванні: Російський досвід
4.3. Концепція медичного приладобудування
4.3.1. Передумови створення нової концепції медичного приладобудування
4.3.2. Базиси нової концепції та системотехнічний стандарт медичного приладобудування
4.3.3. Концептуальна роль скринінгових технологій щодо факторів розвитку ССЗ на прикладі Росії

5. Сучасні інноваційні технології в аналітичних підходах до скринінгу серцево-судинної системи на мікрорівні: цифровий оптичний капіляроскоп
5.1. Роль капілярів в організмі людини
5.2. Оптична капіляроскопія. Історія розвитку методу
5.3. Комп’ютерний капіляроскоп
5.4. Методика дослідження капілярного русла
5.5 ІсторіЯ формування методики клінічної інтерпретації порушень мікроциркуляції
5.6. СферИ застосування капіляроскопії
5.7. Контроль ефективності лікування за допомогою капіляроскопії
5.8. Переваги капіляроскопії

Дізнатись де придбати та завантажити прайс

73

Рекомендовані статті

Дисертація Лущик У.Б. на...

Дисертація Лущик У.Б. на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук за спеціальністю 14.01.15 (нервові хвороби) на тему: “Особливості змін артеріального та венозного кровозабезпечення головного мозку в...
Більше

Апалічний синдром

У.Б. Лущик, Н.Г. Лущик, І.П. Бабій Ця монографія – одна з небагатьох спроб узагальнення останніх знань про апалічний синдром та вегетативні персистуючі стани – надзвичайно актуальної проблеми сьогодення при невдалій...
Більше

Сучасні можливості цілісної функціональної...

Популярна функціональна ангіологія: від магістральних артерій через капіляри до магістральних вен У.Б. Лущик, В.В. Новицький, Н.Г. Лущик, І.П. Бабій, Т.С. Алексєєва Ця книга ─ короткий огляд двох актуальних проблем...
Більше

Інноваційні вектори нейрореабілітації

Логіка та менеджмент мультидисциплінарного підходу у відновній медицині У.Б. Лущик, І.П. Бабій, Т.М. Тітенко, В.В. Новицький, В.О. Стукалін, Н.Г. Лущик, В.В. Леонова, А.М. Приз Цю книжку присвячено розкриттю важливої ролі...
Більше