Аналітичні аспекти індивідуальної гемодинамічної корекції в ангіоневрології

Індивідуальний  підбір  ефективних  вазоактивних  засобів під контролем  неінвазивних  методів  дослідження  судинної системи  головного  мозку  ─   магнітно-резонансна  томографія, транскраніальне  кольорове  ангіоскенування, ультразвукова  доплерографія

У.Б. Лущик, В.В. Новицький, Т.С. Алексєєва, К.А. Францевич, Н.С. Браницька

У книзі викладені досягнення і проблемні питання сучасної ангіоневрології, описані нові методи в комплексній діагностиці, а також в тактиці лікування хворих з цереброваскулярними патологіями, заснованою на індивідуальному підході з урахуванням стану насосної функції міокарду, функціонального стану артеріальної і венозної систем мозку, типу регіональної ангіоархітектоніки.

Розвиток сучасної діагностичної апаратури для комп’ютерної та магнітно-резонансної томографії, ультразвукової судинної діаг­ностики, електроенцефалог­рафії та ін. дозволяє виявляти і спостерігати в динаміці структурні і функціональні зміни в судинах і тканинах головного мозку, безпечно для хворого оцінювати міру звивистості магістральних артерій голови, варіанти і аномалії їх розвитку.

Особлива увага приділена індивідуальному застосуванню вазоактивних препаратів, яке має бути спрямоване тільки на спровоковані ланки церебральної і системної гемодинаміки і виключати формування невиправданої артеріальної церебральної гіперемії.

Розробка оптимальних варіантів комплексної діагностики стану судинного русла і динамічного спостереження пацієнтів з груп ризику сприяє значному зниженню цереброваскулярних захворювань.

Для більшої наочності книга містить велику кількістю порівняльних таблиць, схематичних зображень і кольорових ілюстрацій.

 Для студентів-медиків, інтернів, аспірантів, ангіохірургів, нейрохірургів, невропатологів, реаніматологів і реабілітологів, фахівців функціональної і променевої діагностики, сімейних лікарів, а також лікарів суміжних спеціальностей.

 КОРОТКИЙ ЗМІСТ

1. Ангіоневрологія: досягнення і проблеми.

2. Гемодинамічна система кровопостачання головного мозку. Засадничі принципи функціонування судинної системи мозку. Насосна функція міокарду. Артеріальна система кровопостачання головного мозку. Венозна система головного мозку. Структурно-функціональні відмінності і взаємодії артеріовенозного церебрального русла. Артеріовенозні взаємодії. Компенсаторні гідравлічні системи захисту судин мозку. Стан мікроциркуляції за даними капіляроскопії.

3. Особливості раннього онтогенезу головного мозку і його судинної ланки. Мозкова ангіоархітектоніка і гемодинаміка в ембріогенезі. Постнатальний розвиток структур і судин головного мозку.

4. Вікові особливості церебральної гемодинаміки в нормі і при судинно-мозковій патології.

5. Прикладні аспекти застосування типів ангіоархітектоніки в оцінці судинної патології мозку у хворих дисциркуляторною енцефалопатією.

6. Методи математичного моделювання судинних дизгемій. Сучасні діагностичні методи дослідження судинної системи в аспекті створення математичних моделей. Теоретичні моделі гемодинамічних процесів.

7. Патогенетичний підхід до вибору вазоактивних засобів у хворих з цереброваскулярною патологією. Гемодинамічні аспекти застосування вазоактивної терапії у хворих з різними типами церебральної ангіоархітектоніки. Сучасні підходи до медикаментозної тактики лікування хворих дисциркуляторною енцефалопатією. Комплексний підхід в лікуванні хворих дисциркуляторною енцефалопатією. Патогенетичний підхід до вибору вазоактивних засобів у хворих дисциркуляторною енцефалопатією з різним типом церебральної ангіоархітектоніки.

8. Теоретичні основи і прикладні алгоритми застосування комбінації вазоактивних лікарських засобів.

 Дізнатись де придбати та завантажити прайс

86

Рекомендовані статті

Дисертація Лущик У.Б. на...

Дисертація Лущик У.Б. на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук за спеціальністю 14.01.15 (нервові хвороби) на тему: “Особливості змін артеріального та венозного кровозабезпечення головного мозку в...
Більше

Апалічний синдром

У.Б. Лущик, Н.Г. Лущик, І.П. Бабій Ця монографія – одна з небагатьох спроб узагальнення останніх знань про апалічний синдром та вегетативні персистуючі стани – надзвичайно актуальної проблеми сьогодення при невдалій...
Більше

Сучасні можливості цілісної функціональної...

Популярна функціональна ангіологія: від магістральних артерій через капіляри до магістральних вен У.Б. Лущик, В.В. Новицький, Н.Г. Лущик, І.П. Бабій, Т.С. Алексєєва Ця книга ─ короткий огляд двох актуальних проблем...
Більше

Інноваційні вектори нейрореабілітації

Логіка та менеджмент мультидисциплінарного підходу у відновній медицині У.Б. Лущик, І.П. Бабій, Т.М. Тітенко, В.В. Новицький, В.О. Стукалін, Н.Г. Лущик, В.В. Леонова, А.М. Приз Цю книжку присвячено розкриттю важливої ролі...
Більше