كفاءاتي

У практичній діяльності У.Б. Лущик опанувала такі спеціальності:

  • лікар-невролог вищої категорії (2018);
  • лікар функціональної діагностики (ЕЕГ, капіляроскопія, ЕхоЕГ, УЗДГ артерій та вен голови, артерій та вен верхніх і нижніх кінцівок, УЗ-сканування судин людського організму);
  • лікар-радіолог (УЗД щитоподібної залози, органів черевної порожнини, кістково-м’язової системи, органів малого таза, КТ-МРТ головного мозку та хребта);
  • лікар – організатор охорони здоров’я І категорії (2017);
  • юрист-правознавець у галузі медичного права.

Після закінчення медінституту у 1988–1989 роках проходила інтернатуру на базі Подільської центральної районної клінічної лікарні в Києві, потім працювала дільничним терапевтом, невропатологом у лікарні швидкої допомоги, , науково-методичного центру «Георан».

Обіймала посади дільничного терапевта Подільської районної лікарні в м. Києві (1988-1994), лікаря-невролога (1990-2011), лікаря функціональної діагностики в лабораторії патофізіології кровообігу Київського науково-дослідного інституту клінічної та експериментальної хірургії, згодом Республіканського центру матері та дитини (1994-1998), наукового керівника та генерального директора приватного наукового медичного центру «Істина»(1996-2008), завідувача відділу науки, міжнародної співпраці та контролю за якістю надання медичних послуг клінічної лікарні «Феофанія» Державного управління справами (ДУС) (2009-2012).

з 2013 року по даний час очолює відділ Наукових досліджень та судинних інновацій Центру трансферу наукових технологій “Істина-Верітас”

Доцент кафедри медичної інформатики Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика (2011-2013).

Доктор медичних наук Лущик У.Б. викладала курс медичних технологій та медичної техніки в НТУУ «КПІ» (2000 – 2010) та курс медичного права в Міжнародному Соломоновому університеті (2007- по даний час), 2011 – 2014 – курси з медичної інформатики та дистанційної освіти в Національній медичній академії ім. П.Л. Шупика.

Вільно володіє російською й англійською іноземними мовами, частково польською та німецькою. Поєднання досвіду лікаря-практика, вченого в галузі медицини та інноваційних медичних технологій, керівника, юриста дає Лущик У.Б. змогу ефективно працювати в сучасних ринкових умовах, коли відбувається перебудова діяльності всієї сфери охорони здоров’я та науки.