الإنجازات

Лущик Уляна Богданівна – відомий учений у галузі неврології, ангіології, радіологічної медицини, функціональної діагностики, реабілітології, медичних інноваційних технологій та медичної юриспруденції.

У.Б. Лущик є засновником напряму судинної психоневрології (ангіопсихоневрології).

Важливі наукові дослідження в цій сфері грунтуються на запропонованому нею принципі артеріовенозної рівноваги в судинній системі людини та математичних моделях гемодинаміки живих систем.

Основні результати наукових  досліджень викладено в

  • 18 монографіях (із них 5 перекладено англійською мовою),
  • 142 статтях,
  • 9 патентах,
  • 2 раціоналізаторських пропозиціях.

 

Доктор медичних наук (1998)
Академік Європейської Академії природничих наук (2008)
Член-кореспондент Української Академії інформатики (2010)
Член-кореспондент Академії технологічних наук України (2011)
Професор Української Академії інформатики (2013)
Член Міжнародної Академії інформатики (2013)
Лауреат загальноукраїнського рейтингу професійних досягнень «Лідер України» (2004)
Нагороджена орденом ім. Вернадського
«За заслуги в науці» (2013)
Академік Академії технологічних наук України (2019)