أوليانا لوشيك – مديرة

Наявність в Уляни Лущик виняткового досвіду:
1) створення та керівництво групою компаній «Вікторія Верітас», яка успішно розвивається вже майже два десятиліття (з 1996 року), власник сучасних інноваційних технологій,
2) великий об’єм знань в суміжних галузях медицини – медичних технологій (10-річний досвід викладання медичного приладобудування в НТУУ «КПІ»),
3) друга вища освіта з юриспруденції (медичне право) і досвід застосування норм медичного права у власній клініці та 3-річний досвід викладання медичного права в Міжнародному Соломоновому університеті,
4) 3-я вища освіта за програмою TOP-executive management MBA з освоєнням сучасних методологій керування виробничими процесами, прийняття економічно обґрунтованих управлінських рішень, розробка стратегії та тактики досягнення успішного розвитку організації як на мікро-, так і на макрорівні,
5) великий досвід співпраці з громадськими об’єднаннями – спілкою підприємців, Львівським товариством у м. Києві (менеджер дитячої етнографічної програми «Левеня», керівник медичного клубу при Львівському товаристві, громадська активність в організації семінарів з реформ в системі охорони здоров’я, модератор Клубу «Наука та інтелект нації» в ГО «Українська громада»)
дозволяє поєднувати та використовувати набутий досвід та знання як в приватному, так і в загальнодержавному секторах розвитку України.

Вищенаведені основні ключові аспекти ділової активності дозволяють Уляні Лущик цілеспрямовано застосовувати свої знання та досвід для ефективного менеджменту реформ в області наукових, медичних та інноваційних перебудов, які сьогодні необхідні Україні як на державному, так і на бізнесовому рівні.