Мої компетенції

У практичній діяльності У.Б. Лущик опанувала такі спеціальності:

 • лікар-невролог вищої категорії (2008);
 • лікар функціональної діагностики (ЕЕГ, капіляроскопія, ЕхоЕГ, УЗДГ артерій та вен голови, артерій та вен верхніх і нижніх кінцівок, УЗ-сканування судин людського організму);
 • лікар-радіолог (УЗД щитоподібної залози, органів черевної порожнини, кістково-м’язової системи, органів малого таза, КТ-МРТ головного мозку та хребта);
 • лікар – організатор охорони здоров’я І категорії (2007);
 • юрист-правознавець у галузі медичного права.

Після закінчення медінституту у 1988–1989 роках проходила інтернатуру на базі Подільської центральної районної клінічної лікарні в Києві, потім працювала дільничним терапевтом, невропатологом у лікарні швидкої допомоги, , науково-методичного центру «Георан».

Обіймала посади дільничного терапевта Подільської районної лікарні в м. Києві (1988-1994), лікаря-невролога (1990-2011), лікаря функціональної діагностики в лабораторії патофізіології кровообігу Київського науково-дослідного інституту клінічної та експериментальної хірургії, згодом Республіканського центру матері та дитини (1994-1998), наукового керівника та генерального директора приватного наукового медичного центру «Істина»(1996-2008), завідувача відділу науки, міжнародної співпраці та контролю за якістю надання медичних послуг клінічної лікарні «Феофанія» Державного управління справами (ДУС) (2009-2012).

з 2013 року по даний час очолює відділ Наукових досліджень та судинних інновацій Центру трансферу наукових технологій "Істина-Верітас"

Доцент кафедри медичної інформатики Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика (2011-2013).

Доктор медичних наук Лущик У.Б. викладала курс медичних технологій та медичної техніки в НТУУ «КПІ» (2000 – 2010) та курс медичного права в Міжнародному Соломоновому університеті (2007- по даний час), 2011 - 2014 – курси з медичної інформатики та дистанційної освіти в Національній медичній академії ім. П.Л. Шупика.

Вільно володіє російською й англійською іноземними мовами, частково польською та німецькою. Поєднання досвіду лікаря-практика, вченого в галузі медицини та інноваційних медичних технологій, керівника, юриста дає Лущик У.Б. змогу ефективно працювати в сучасних ринкових умовах, коли відбувається перебудова діяльності всієї сфери охорони здоров’я та науки.

Професійна діяльність

 • Уляна Лущик – інноватор

  Інноваційна діяльність (створення медичних технологій від ідеї до промислового зразка) • Розробка та створення ...

 • Уляна Лущик – юрист

  МЕДИЧНЕ ПРАВО В УКРАЇНІ – ВЛАСНІ ПОГЛЯДИ 1. Українська держава доконечне потребує формування та законодавчого ...

 • Уляна Лущик – керівник

  Управлінська діяльність Наявність в Уляни Лущик виняткового досвіду: 1) створення та керівництво групою компан ...

 • Уляна Лущик – викладач

  Педагогічна діяльність. Підготувала та викладала: • курс судинної неінвазивної діагностики (УЗДГ артерій та ве ...

 • Уляна Лущик – науковець

  Авжеж, іще в студентські роки відчула великий потяг до науки. Тому нині активно працює над удосконаленням уже ...

 • Уляна Лущик – лікар

  Атож, це лікар-невропатолог. Тобто вона лікує насамперед тих пацієнтів, в яких не все гаразд із нервами. Скажі ...

Інноваційна діяльність

Громадська активність

УКРАЇНА ПОНАД УСЕ!
 • Спілка підприємців

  Підприємництво - це не жадоба до наживи, а засіб самореалізації. З 2006 року ТОВ "Вікторія Верітас"є членом сп ...

 • Моя Україна

  Народний проект “Живи, солдате” Майдан гідності Від Помаранчевої революції до усвідомлення національної гіднос ...

 • Мій проект «Моя Аравія!»

    Ось і минув рік, як я проживаю в арабському світі. Так несподівано доля повернула все моє життя – від палкої ...

You-tube канал:
Уляна Лущик