Уляна Лущик – інноватор

Інноваційна діяльність (створення медичних технологій від ідеї до промислового зразка)
• Розробка та створення під ключ інноваційних медичних технологій;
• Інноваційні технології в судинній діагностиці на макро- та макрорівні;
• Інноваційні підходи доказової медицини в ангіопсихоневрології;
• Комплексна діагностика цілісної серцево-судинної системи з клінічною аналітикою;
• Патологічний неоангіогенез та технології медикаментозної санації онкокапілярів;
• Аналітичні підходи до клінічної інтерпретації нейродинамічної дисфункції;
• Мультидисциплінарні персоніфіковані алгоритми в комплексній нейрореабілітації;
• Персоніфіковані підходи до комплексної корекції гемодинамічних розладів;
• Дослідження патологічних та саногенних перебудов людського організму;
• Математичне моделювання метеотропних реакцій;
• Комплексні підходи до судинної корекції при діабеті та метаболічному синдромі.

Сфера спільних інтересів у партнерстві з НМАПО ім. П.Л. Шупика
• Інноваційний менеджмент та капіталізація об’єктів інтелектуальної власності
• Факультативний курс «Основи медичного права» для практуючих лікарів
• Інноваційні мультидисциплінарні підходи до проблеми гармонізації особистості у відновній ангіології та психоневрології

You-tube канал:
Уляна Лущик